ELIBEREAZĂ-TE DE AMĂRĂCIUNE (2)

„Luaţi seama bine … ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare” (Evrei 12:15)

     Eliberarea de amărăciune atrage după sine: 1) Alegerea de a ierta. „Iertaţi-vă unul pe altul, cum v-a iertat şi Dumnezeu pe voi în Hristos” (Efeseni 4:32). Indiferent dacă persoana care te-a rănit își cere iertare sau nu, dacă trăiește sau a murit, ori te rănește în continuare, sigura ta opțiune este iertarea. Prin ea, devii liber să te bucuri de viață. 2) Eliberarea de orice așteptări din partea ofensatorului. Schimbându-ți așteptările, îți redobândești liniștea sufletească. Că cealaltă persoană se schimbă sau nu, e problema ei – tu, însă, mergi mai departe! Când pretinzi un anumit răspuns, ești legat de el. Pavel spune: „Hristos ne-a izbăvit ca să fim slobozi …Rămâneţi, deci, tari, şi nu vă plecaţi iarăşi sub jugul robiei” (Galateni 4:31-5:1).  3) Toate așteptările legate de nevoile tale să fie lăsate în seama lui Dumnezeu. Cuvântul Său spune: „Dumnezeul meu să îngrijească de toate trebuinţele voastre, după bogăţia Sa, în slavă, în Isus Hristos” (Filipeni 4:19). Să remarcăm cuvântul „toate”. Dumnezeu poate să se îngrijească de oamenii, de resursele și de ocaziile de care ai nevoie pentru a duce o viață plină de bucurie. 4) Roagă-te lui Dumnezeu să-l binecuvinteze pe ofensatorul tău. Da, e dificil, însă Domnul Isus a spus: „Iubiţi pe vrăjmaşii voştri, binecuvântaţi pe cei ce vă blastămă” (Matei 5:44). Acest fel de rugăciune te plasează în poziția de lider al propriei tale vieți. 5) Să faci o faptă bună pentru cel ce ți-a greșit. Întreabă-L pe Dumnezeu cum l-ai putea binecuvânta. „Dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, … biruieşte răul prin bine” (Romani 12:20-21). Poți învinge mânia și amărăciunea când crezi Cuvântul lui Dumnezeu și acționezi în consecință.