ESTI ÎN SIGURANTĂ ÎN DRAGOSTEA LUI DUMNEZEU

„Te voi logodi cu Mine prin credincioșie, și vei cunoaște pe Domnul” (Osea 2:20)

     Poți fi iubit de mulți, dar în adâncul sufletului vei duce lipsă și te vei simți nesigur până nu vei înțelege ce simte Dumnezeu pentru tine. Biblia spune: 1) Dumnezeu dorește să fii fericit. „Te iubesc cu o iubire veșnică; de aceea îți păstrez bunătatea Mea! Te voi așeza din nou, și vei fi așezată din nou … vei ieși în mijlocul jocurilor voioase” (Ieremia 31:3‑4). 2) Dumnezeu nu te va părăsi niciodată. „Nicidecum n‑am să te las, cu nici un chip nu te voi părăsi” (Evrei 13:5). Poate spui: „Dar cum rămâne cu eșecurile și cu slăbiciunile mele?” Nimic din tine nu‑L surprinde pe Dumnezeu și nu‑I schimbă părerea cu privire la tine. El este credincios în întregime. „Dacă suntem necredincioși, totuși El rămâne credincios, căci nu Se poate tăgădui singur” (2 Timotei 2:13). 3) Dumnezeu crede că ești valoros. „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: ești al Meu.” Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; și râurile nu te vor îneca; dacă vei merge prin foc, nu te va arde, și flacăra nu te va aprinde. Căci Eu sunt Domnul, Dumnezeul tău … De aceea, pentru că ai preț în ochii Mei, pentru că ești prețuit și te iubesc, dau oameni pentru tine, și popoare pentru viața ta. Nu te teme de nimic, căci Eu sunt cu tine” (Isaia 43:1‑5). 4) Dumnezeu te are în vedere. „Nimeni nu este ca Dumnezeul lui Israel, El trece pe ceruri ca să‑ți vină în ajutor … Dumnezeul cel veșnic este un loc de adăpost, și sub brațele Lui cele veșnice este un loc de scăpare. El a izgonit pe vrăjmaș dinaintea ta” (Deuteronom 33:26‑27). Așa că trăiește în dragostea lui Dumnezeu. Este cel mai sigur loc!