ESTI TU UN FILIP? (1)

„Au ales … pe Filip” (Faptele Apostolilor 6:5)

     Filip a fost unul din cei șapte bărbați aleși să conducă biserica Noului Testament. De ce? Deoarece avea anumite calități. Să ne uităm la două dintre ele; El era călăuzit de Duhul Sfănt. Filip a început ca diacon slujind în departamentul administrativ al bisericii. Dar a continuat  învățarea și creșterea spirituală ajungând evanghelist, în orașul Samaria. „Filip s-a coborât în cetatea Samariei, și le-a propovăduit pe Hristos. Noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip, când au auzit și au văzut semnele pe care le făcea” (Faptele Apostolilor 8:5-6). Ideea de a rămâne acolo și de a zidi o biserică mare trebuie să fi fost foarte atrăgătoare pentru Filip. Dar Dumnezeu avea alte planuri: „Un înger al Domnului a vorbit lui Filip, și i-a zis: „Scoală-te, și du-te … pe drumul … care este pustiu.” Filip s-a sculat și a plecat” (v. 26-27). „Unde să merg? În pustie? Vorbești serios, Doamne?” Iată un gând: când îți vorbește Dumnezeu, poate nu-ți spune ce dorești să auzi sau poate nu te va trimite unde dorești să mergi. Te-ai gândit la asta? De-asta nu cauți în mod activ călăuzirea Lui? Ușile mari se mișcă pe balamale mici. În pustie, Filip s-a întâlnit cu un famen etiopian, care era secretarul trezoreriei, reginei Etiopiei. Misiunea lui Filip era să I-l prezinte pe Hristos și să-l boteze. După aceea, famenul s-a întors în Etiopia și istoria spune că o mulțime de oameni au fost câștigați pentru Hristos drept rezultat. Dar lucrul acesta a avut loc doar pentru că Filip și-a părăsit zona de confort, a mers prin credință și L-a urmat pe Dumnezeu. Concluzie: pentru a-i conduce pe alții, trebuie să știi cum să te lași condus de Dumnezeu prin Duhul Sfânt.