EXERSEAZĂ-ȚI CREDINȚA NEÎNCETAT! (1)

„Dacă aţi avea credinţă…” (Matei 17:20)

     Autorul epistolei către Evrei definea credința ca „o încredere neclintită în lucrurile nădăjduite…” (Evrei 11:1). Să reținem cuvintele „și credința” cu care începe cap. 11… Îi mulțumim lui Dumnezeu pentru credința înaintașilor noștri, dar pentru a mișca un munte care îți stă ție în cale, tu ai nevoie de credința ta. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Dacă aţi avea credinţă cât un grăunte de muştar, aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta…” (Matei 17:20). Poate credința mamei tale a mutat munții ei, dar e nevoie de credința ta pentru a muta muntele care îți stă ție în cale. Cu toții avem munți în viețile noastre, ori Dumnezeu este dispus să-i mute. Atunci, care e problema? Îndoiala! Părerea altora! Neputința de a înțelege Cuvântul lui Dumnezeu! Chiar dacă Domnul Isus le-a dat ucenicilor Săi puterea de a-i vindeca pe bolnavi, ei s-au dovedit neputincioși în fața unui băiat îndrăcit. „Noi de ce n-am putut să-l scoatem?” au întrebat ei (vezi Matei 17:19). Haideți să învățăm câteva lucruri din ce le-a răspuns Domnul Isus: 1) Fii dispus să începi cu pași mici. „O sămânță de muștar” poate crește și poate deveni un copac mare. Așa că, începe de unde ești și crede-L pe Dumnezeu în lucrurile obișnuite, de fiecare zi, și când El îți onorează credința, mulțumește-I și zidește mai departe pe această temelie. 2) Ai grijă ce spui. „Aţi zice muntelui acestuia: „Mută-te de aici colo” şi s-ar muta.” Cuvintele tale eliberează forța dătătoare de viață a Cuvântului lui Dumnezeu. Așa că aliniază ceea ce-ți iese din gură cu ceea ce este scris în Sfânta Scriptură. 3) Fii dispus să faci ceea ce trebuie. Unii munți au nevoie de mai multă rugăciune sau, cum a fost în cazul acestui băiat îndrăcit, de puterea care vine prin post. Așa că, roagă-te, postește și rostește cuvinte prin credință. Când tu faci ceea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu, vei vedea cum sunt mutați munții din viața ta!