FĂ FAȚĂ ISPITEI, DUPĂ MODELUL LUI HRISTOS (2)

„După ce L-a ispitit în toate felurile, diavolul a plecat de la El, până la o vreme.” (Luca 4:13)

     Când e vorba despre ispitire, trebuie să reținem și următoarele lucruri: 1) Ispita vine atunci când ești singur și nu ai niciun sprijin. Noi știm că lupul caută oaia care se abate de la siguranța turmei, și tot la fel face și Satan când neglijezi părtășia creștină și te rupi de ceilalți credincioși. S-ar putea să spui: „Dar Îl am pe Domnul totdeauna cu mine!” Da, dar iată un alt fel în care Biblia ne învață să învingem ispita: „Dacă se scoală cineva asupra unuia, doi pot să-i stea împotrivă; şi funia împletită în trei nu se rupe uşor.” (Eclesiastul 4:12). Noi suntem născuți din nou și puși în trupul lui Hristos pentru a merge în această călătorie alături de alții. Apostolul Pavel scria: „Trupul nu este un singur mădular, ci mai multe. Ochiul nu poate zice mâinii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi.” (1 Corinteni 12:14, 21). Umblarea alături de alți credincioși îți întărește protecția împotriva atacurilor lui Satan. 2) Cea mai puternică armă împotriva ispitei este cunoașterea Cuvântului lui Dumnezeu. Domnul Isus a respins atacurile lui Satan citând versete din Sfânta Scriptură. Satan își pierde puterea când este confruntat de un credincios care cunoaște Cuvântul lui Dumnezeu și care declară: „Este scris!” Tu trebuie să acționezi, dar rostirea adevărului din Cuvântul lui Dumnezeu îl face pe diavol să se retragă. Când s-a apropiat Satan, Isus nu S-a dus să caute o Biblie, ci a citat Cuvântul – pe care îl știa pe de rost! Tu, cum stai în această privință: ai Cuvântul în memorie? Apostolul Ioan spune: „V-am scris, tinerilor, fiindcă sunteţi tari şi Cuvântul lui Dumnezeu rămâne în voi şi aţi biruit pe cel rău.” (1 Ioan 2:14). Acesta este și pentru tine, și pentru noi – azi – secretul biruinței!