FĂ-TI DIN RUGĂCIUNE UN OBICEI (2)

„De trei ori pe zi îngenunchea, se ruga” (Daniel 6:10)

     Petru, pe care Dumnezeu l-a folosit la zidirea bisericii și Ioan, pe care Dumnezeu l-a folosit la scrierea cărţii Apocalipsa, și-au făcut timp în programul lor zilnic pentru rugăciune. „Petru și Ioan se suiau împreună la Templu, la ceasul rugăciunii: era ceasul al nouălea” (Faptele Apostolilor 3:1). Apostolul Pavel, care a scris o mare parte a Noului Testament a spus: „Rugați-vă ne-ncetat” (1 Tesaloniceni 5:17). Obiceiul lui Daniel de a se ruga a fost atât de cunoscut, că dușmanii săi l-au folosit pentru a-l prinde în capcană. „De trei ori pe zi îngenunchea, se ruga și lăuda pe Dumnezeul lui, cum făcea și mai înainte. Atunci oamenii aceștia au dat năvală în casă, și au găsit pe Daniel rugându-se” (Daniel 6:10-11). Sfârșitul povestirii? Nu, rugăciunile lui Daniel au închis gura leilor și l-au făcut pe împăratul păgân să spună: „oamenii să se teamă și să se înfricoșeze de Dumnezeul lui Daniel. Căci El este Dumnezeul cel viu… împărăția Lui nu se va nimici niciodată, și stăpânirea Lui nu va avea sfârșit. El izbăvește și mântuiește, El face semne și minuni în ceruri și pe pământ. El a izbăvit pe Daniel din ghearele leilor!  Daniel a dus-o bine  (v. 26-28). Psalmistul a scris: „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, și se odihnește la umbra Celui Atotputernic” (Psalmul 91:1). Odată ce îți identifici „locul secret” și începi să-l folosești regulat, o putere sfântă te va înconjura. Vei ajunge să-l iubești și în cele din urmă va deveni cel mai important loc din viața ta. Puterea rugăciunii sfidează calculele. Nimic nu trece dincolo de puterea rugăciunii, în afară de ceea ce stă în afara voii lui Dumnezeu.