FARISEUL ȘI FEMEIA PĂCĂTOASĂ

„Păcatele ei, care sunt multe, sunt iertate; căci a iubit mult…” (Luca 7:47)

     Într-o zi, Domnul Isus lua masa în casa unui fariseu; acolo a venit și o femeie păcătoasă… care a început să șteargă și să sărute picioarele Domnului, „şi le ungea cu mir. Când a văzut lucrul acesta, fariseul care-L poftise şi-a zis: „Omul acesta, dacă ar fi un prooroc, ar şti cine şi ce fel de femeie este cea care se atinge de El…” (Luca 7:38-39). Dar Simon fariseul înțelesese greșit. Aici nu era vorba despre faptul că Isus nu știa, ci că nu Îi păsa! Atunci și acolo, El i-a iertat păcatul femeii și a trimis-o acasă răscumpărată, restaurată și cu un alt scop! Această povestire confirmă ceea ce știm deja: Domnul Isus a venit să mântuie păcătoșii de pe stradă și fariseii din biserică. Nu există nimeni la care să nu poată ajunge harul lui Dumnezeu! Având lucrul acesta în minte, gândește-te la următoarele: 1) Nu uita niciodată din ce te-a scăpat  Dumnezeu! Să observăm ce i-a spus Isus lui Simon fariseul: „Cui i se iartă puţin, iubeşte puţin” (Luca 7:47). Aducându-și aminte de păcatele din trecutul său, psalmistul David a scris: „M-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei; mi-a pus picioarele pe stâncă, şi mi-a întărit paşii. Mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulţi au văzut lucrul acesta, s-au temut, şi s-au încrezut în Domnul.” (Psalmul 40:2-3). 2) Nu uita că Domnul Isus nu Se uită la trecutul tău, ci la viitorul tău! Mulțimea o considera pe această femeie o buruiană, dar Isus a       văzut-o ca pe un trandafir, și l-a udat! Concluzie: dacă ai nevoie de iertare astăzi, vino la Isus! Și dacă ai fost iertat, vino cu mulțumire și cu laude înaintea Lui!