FEREȘTE-TE DE ATITUDINEA ELITISTĂ! (1)

„Eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine…” (Romani 12:3)

     Apostolul Pavel scrie: „Prin harul care mi-a fost dat, eu spun fiecăruia dintre voi să nu aibă despre sine o părere mai înaltă decât se cuvine, ci să aibă simţiri cumpătate despre sine, potrivit cu măsura de credinţă pe care a împărţit-o Dumnezeu fiecăruia. Căci, după cum într-un trup avem mai multe mădulare, şi mădularele n-au toate aceeaşi slujbă, tot aşa şi noi, care suntem mulţi, alcătuim un singur trup în Hristos, dar fiecare în parte suntem mădulare unii altora. Deoarece avem felurite daruri, după harul care ne-a fost dat, cine are darul prorociei să-l întrebuinţeze după măsura credinţei lui.” (Romani 12:3-6). Cu alte cuvinte, apostolul ne învață acest principiu important: „Să nu aveți o atitudine elitistă!” Dacă ești elitist, trebuie să fii conștient de adevărul că fiecare avantaj sau beneficiu pe care îl ai este un dar de la Dumnezeu, „căci… ce lucru ai, pe care să nu-l fi primit?” (vezi 1 Corinteni 4:7). Oricare ar fi lucrul pe care ți l-a dat Dumnezeu sau pe care l-a îngăduit să-l realizezi, nu trebuie să fie folosit niciodată pentru înălțare personală. Dacă ai impresia că le-ai realizat pe fiecare dintre ele prin forțe proprii, citește următoarele versete din Scriptură (Filipeni 2:3-9) și pune-le la inimă: „Nu faceţi nimic din duh de ceartă sau din slavă deşartă; ci, în smerenie, fiecare să privească pe altul mai presus de el însuşi. Fiecare din voi să se uite nu la foloasele lui, ci şi la foloasele altora. Să aveţi în voi gândul acesta, care era şi în Hristos Isus: El, măcar că avea chipul lui Dumnezeu, totuşi n-a crezut ca un lucru de apucat să fie deopotrivă cu Dumnezeu, ci S-a dezbrăcat pe Sine Însuşi şi a luat un chip de rob, făcându-Se asemenea oamenilor. La înfăţişare a fost găsit ca un om, S-a smerit şi S-a făcut ascultător până la moarte, şi încă moarte de cruce. De aceea şi Dumnezeu L-a înălţat nespus de mult şi I-a dat Numele care este mai presus de orice nume…” În concluzie, ferește-te de atitudinea elitistă!