FERICIREA MARITALĂ

„Ferice (fericiți, demni de invidiat) de cei săraci în duh (cei smeriți, cei care se consideră neînsemnați” (Matei 5:3)

     Când flacăra trandafirie păleşte și se instalează realitatea, ce face ca unele dintre căsnicii să fie fericite, iar altele să alunece spre nefericire? Norocul? Genele bune? Capacitatea de a rezista? Foarte puțin probabil! Fericirea maritală care se ridică deasupra circumstanțelor schimbătoare este clădită pe calitățile pe care Domnul Isus le-a propovăduit. Să ne uităm la ele: 1) Fericiți sunt cei smeriți. „Ferice (fericiți) de cei săraci în duh (cei smeriți, cei care se consideră neînsemnați)”. Mândria care se promovează și care își cere mereu drepturile aduce nefericire, în timp ce smerenia, renunțarea la sine și preocuparea față de nevoile partenerului aduce fericire. 2) Fericiți sunt cei blânzi: cei amabili, răbdători și buni. Când la zbaterile partenerului tău reacționezi cu bunătate, sensibilitate și îndurare, lucrul acesta este o expresie a dragostei ce aduce vindecare în capitolele dureroase ale vieții și ale căsniciei. 3) Fericiți sunt cei plini de milă. Mai devreme sau mai târziu ne vom pricinui răni unul altuia. Vor apărea durerea, dezamăgirea și mânia urmate de dorința de a-l face să plătească. Dar la fel cum răzbunarea naște răzbunare, mila naște milă. Mila nu înseamnă „să-l lași să scape”. Tratamentul milostiv față de partener este reciproc. Creează un spaţiu în care atunci când cazi, „vei avea parte de milă”. Mila pune capăt certurilor când nimic altceva nu funcționează! 4) Fericiți sunt cei împăciuitori. Nevoia de „a avea dreptate” și de „a câștiga” intensifică conflictul. În căsnicie, când unul „câștigă” amândoi pierd! Renunțarea la victoria personală pentru a fi un împăciuitor înseamnă victoria supremă. Ai fi pierdut pe vecie dacă Domnul Isus nu ar fi renunțat de bună voie la drepturile Sale pentru greșelile tale. Inelul nu este singurul simbol al căsniciei creștine, ci și crucea suprapusă peste inel. Predarea după modelul lui Hristos a eului nostru răstignit promovează fericirea maritală!