FII LUMINĂ CĂLĂUZITOARE !

„Să lumineze şi lumina voastră” (Matei 5:16)

     Fiecare copil, inclusiv al tău, se naște „pierdut” într-o lume a întunericului moral și spiritual. Așa că părinților, cea mai urgentă responsabilitate a voastră este să fiți lumina lor călăuzitoare. Paul Harvey a relatat despre un tată bețiv care și-a lăsat fiul într-un camion și s-a dus să bea ceva. După două ore, s-a târât înapoi la camion și a descoperit că băiatul lipsește. Întrun târziu şi-a găsit fiul în bar, în compania a doi băieți care l-au îmbătat. În bătaia care a urmat, tatăl a ajuns rănit pe podea şi fiul îngrijorat plângând, în genunchi lângă el: „Te rog, nu fi supărat pe mine. Nu am făcut decât să mă iau după tine!” Cu toții ne luăm după cineva, sperând că acea persoană cunoaște calea. Biblia spune: „Ahazia, fiul lui Ahab … a făcut ce este rău înaintea Domnului, şi a umblat în calea tatălui său şi în calea mamei sale” (1 Împărați 22:51-52). Poate copiii noștri nu ne urmează sfatul, dar ei ne vor urma exemplul, fie că este unul bun sau unul rău. Noi suntem chemați să fim semne de circulație la intersecțiile din viața lor; hărți în confuzia lor. Pavel și-a încurajat copiii spirituali, spunând: „Călcaţi pe urmele mele, întrucât şi eu calc pe urmele lui Hristos” (1 Corinteni 11:1). Nu ai nevoie de o diplomă universitară pentru meseria de părinte  şi pentru a fi o lumină în casa ta. Îmbrățișarea și trăirea învățăturii lui Hristos în fiecare zi te califică să fii cel mai bun părinte! „Cel neprihănit umblă în neprihănirea lui; ferice de copiii lui după el!” (Proverbe 20:7).