FII RĂBDĂTOR!

„Încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” (Iacov 1:3)

     Răbdarea te motivează și te pune în mișcare atunci când prietenii te dezamăgesc, când descurajarea îți șoptește „renunță,” și când îndoiala îți spune: „e cu neputință.” E ancora ta în furtunile vieții, busola ta când te-ai pierdut și avântul care te ridică pe culme. Apostolul Iacov ne spune: „încercarea credinţei voastre lucrează răbdare.” Acea răbdare care vrea să-ți spună „perseverează și nu te da bătut”, îți dezvoltă credința. Când procesul s-a încheiat, Dumnezeu va pune capăt încercării, nu înainte. Iată trei versete biblice pe care trebuie să te bazezi când ți se testează credința: 1) „Nu te teme de nimic, căci Eu te izbăvesc, te chem pe nume: eşti al Meu. Dacă vei trece prin ape, Eu voi fi cu tine; şi râurile nu te vor îneca…” (Isaia 43:1-2). 2) „Dumnezeu, care este credincios, nu va îngădui să fiţi ispitiţi peste puterile voastre; ci, împreună cu ispita, a pregătit şi mijlocul să ieşiţi din ea, ca s-o puteţi răbda” (1 Corinteni 10:13). 3) „Ca unii care lucrăm împreună cu Dumnezeu, vă sfătuim să faceţi aşa ca să nu fi primit în zadar harul lui Dumnezeu. Căci El zice: „La vremea potrivită, te-am ascultat, în ziua mântuirii, te-am ajutat. Iată că acum este vremea potrivită; iată că acum este ziua mântuirii.” Noi nu dăm nimănui niciun prilej de poticnire, pentru ca slujba noastră să nu fie defăimată. Ci, în toate privinţele, arătăm că suntem nişte vrednici slujitori ai lui Dumnezeu, prin multă răbdare, în necazuri, în nevoi, în strâmtorări, în bătăi, în temniţe, în răscoale, în osteneli, în vegheri, în posturi; prin curăţie, prin înţelepciune, prin îndelungă răbdare, prin bunătate, prin Duhul Sfânt, printr-o dragoste neprefăcută, prin cuvântul adevărului, prin puterea lui Dumnezeu, prin armele de lovire şi de apărare pe care le dă neprihănirea; în slavă şi în ocară, în vorbire de rău şi în vorbire de bine. Suntem priviţi ca nişte înşelători, cu toate că spunem adevărul; ca nişte necunoscuţi, cu toate că suntem bine cunoscuţi; ca unii care murim, şi iată că trăim; ca nişte pedepsiţi, măcar că nu suntem omorâţi; ca nişte întristaţi, şi totdeauna suntem veseli; ca nişte săraci, şi totuşi îmbogăţim pe mulţi; ca neavând nimic, şi totuşi stăpânind toate lucrurile” (2 Corinteni 6:1-10). Așadar fii răbdător, situația prin care treci chiar acum va avea o răsplată mare la sfârșit.