FOCUL SI LESIA

„El va fi ca focul topitorului, și ca leșia nălbitorului” (Maleahi 3:2)

     Leșia curăță pe din afară, focul curăță pe dinăuntru. Iar Duhul lui Dumnezeu le face pe amândouă! Când păcătuiești, pocăiește-te! Pocăința adâncă aduce curățire în profunzime. Să nu-ți pară rău pentru că te simți rău, că ai păcătuit. Bucură-te că încă mai ai o conștiință sensibilă care îi răspunde lui Dumnezeu. Ceea ce nu vrei să auzi că-ți spune Dumnezeu este ceea ce a spus El despre Efraim: „Efraim s-a lipit de idoli: lasă-l în pace!” (Osea 4:17). Faptul că Dumnezeu te convinge de păcat este o dovadă a dragostei Sale pentru tine. Dumnezeu îți poate ierta păcatul, dar nu-l poate trece cu vederea. Păcatul nemărturisit întrerupe părtășia ta cu El. Iertarea înseamnă mai mult decât simpla scăpare de pedeapsa păcatului, înseamnă restaurarea părtășiei cu Dumnezeu. Poate spui: „Nu se satură Dumnezeu să mă ierte când păcătuiesc?” Dacă Domnul Isus i-a spus lui Petru să-l ierte pe aproapele său „de șaptezeci de ori câte șapte” va face El mai puțin pentru tine? Biblia spune: „Veniți totuși să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, se vor face albe ca zăpada; de vor fi roșii ca purpura, se vor face ca lâna” (Isaia 1:18). Când păcătuiești și încerci să te ascunzi de Dumnezeu, nu faci decât să-ți prelungești nefericirea. Deci, în clipa când devii conștient de păcat, mărturisește-l, apoi pleacă din prezența Lui, încrezător că El te-a iertat. Nu ești un ratat, ești un ucenic. Alexander Pope a spus: ,,Omul nu trebuie să se rușineze niciodată să-și asume faptul că a greșit,  (ce vreau să spun, cu alte cuvinte, este că astăzi e mai înțelept decât a fost ieri)”.