GÂNDIND SI ACTIONÂND CA ISUS (4)

„Luaţi jugul Meu asupra voastră, şi învăţaţi de la Mine” (Matei 11:29)

     Relația pe care a avut-o Domnul Isus cu Tatăl este modelul de relație pe care dorește Dumnezeu s-o ai cu El. Domnul Isus a fost atât de apropiat de Tatăl, încât a putut să spună: „Eu sunt în Tatăl, şi Tatăl este în Mine” (Ioan 14:11). Domnul Isus a avut o relație strânsă și cu Duhul Sfânt. Prima Lui predică consemnată începe cu: „Duhul Domnului este peste Mine” (Luca 4:18). El a fost „dus de Duhul” (Matei 4:1) și „plin de Duhul Sfânt” (Luca 4:1). El s-a întors după patruzeci de zile foarte grele de ispitire din partea diavolului în pustie: „plin de puterea Duhului” (Luca 4:14). El a fost supus Tatălui și plin de puterea Duhului. El avea obiceiul să meargă la închinare (Luca 4:16). Practica memorarea versetelor (Luca 4:4). Luca spune că Domnul Isus „se ducea în locuri pustii, şi Se ruga” (Luca 5:16). În momentele Lui de rugăciune, primea călăuzire. Odată, s-a întors de la rugăciune și a anunțat că era vremea să meargă într-o altă cetate (Marcu 1:38) și în urma unui alt moment de rugăciune, Și-a ales ucenicii (Luca 6:12-13). Domnul Isus era condus de o mână nevăzută. „Tot ce face Tatăl, face şi Fiul întocmai” (Ioan 5:19). În același capitol, El a spus: „Eu nu pot face nimic de la Mine însumi: judec după cum aud” (Ioan 5:30). Astăzi roagă-te: „Tată, vreau să am mintea trează, sensibilă și predată Ție în toate lucrurile; Tu să ai primul loc în viața mea!  Preia conducerea vieții mele prin Isus Hristos. Amin!”