GÂNDURI DESPRE BIBLIE (1)

„Aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu… care lucrează și în voi care credeți.” (1 Tesaloniceni 2:13)

     Apostolul Pavel i-a apreciat pe creștinii din Tesalonic: „când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu.” (1 Tesaloniceni 2:13) Astăzi vom menționa patru lucruri pe care trebuie să le crezi despre Biblie: 1) Schimbă vieți! În pilda semănătorului, Domnul Isus a spus că: „Sămânţa, este Cuvântul lui Dumnezeu.” (Luca 8:11) Poate nu înțelegi puterea care sălășluiește într-o sămânță, dar știi că, dacă o pui într-un sol fertil, ea va veni la viață; nu va sta fără să facă nimic, ci va produce rod. Tot astfel, Biblia este „Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi.” (1 Tesaloniceni 2:13) 2) Lucrează! „Cuvântul Meu, care iese din gura Mea, nu se întoarce la Mine fără rod, ci va face voia Mea şi va împlini planurile Mele.” (Isaia 55:11) Să remarcăm expresia „planurile Mele”… Fiecare cuvânt pe care îl rostește Dumnezeu are o misiune și este garantat că o va îndeplini potrivit voii Sale, strategiei Sale și momentului ales de El. 3) Este creativă! „Odinioară erau ceruri şi un pământ scos prin Cuvântul lui Dumnezeu din apă” (2 Petru 3:5). Cuvântul lui Dumnezeu a fost suficient de puternic pentru a crea tot ce există. El nu S-a luptat, nu a trudit, nu a transpirat; El doar a vorbit – și s-a făcut. Așadar, rostește Cuvântul lui Dumnezeu! 4) Are putere! „Ei erau uimiţi de învăţătura Lui, pentru că vorbea cu putere… Toţi au fost cuprinşi de spaimă, şi ziceau unii către alţii: Ce înseamnă lucrul acesta? El porunceşte cu stăpânire şi cu putere duhurilor necurate, şi ele ies afară!” (Luca 4:32, 36) Forțele întunericului care te înconjoară astăzi trebuie să recunoască și să se supună Cuvântului lui Dumnezeu, așa că încrede-te în el!