GÂNDURI DESPRE VIAȚA DE APOI (2)

„Știm, în adevăr, că dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu…” (2 Corinteni 5:1)

     Când moare un credincios, nu face decât să părăsească această formă, această etapă mai neînsemnată a existenței, ca să intre într-una glorioasă! Să ne gândim la prima lege a termodinamicii, care spune că nicio energie (cum ar fi sufletul și duhul) și nicio materie (precum trupul) nu se distrug, ci ele se transformă în alte forme, dar nu pot fi anihilate. Burris Jenkins a explicat-o astfel: „Nici măcar un atom din întreaga creație nu-și poate înceta existența, conform oamenilor de știință; el își schimbă doar forma. Nu putem arde nimic complet; noi doar îl schimbăm din stare solidă în stare gazoasă. Nici energia sau forța nu pot fi distruse vreodată; ele doar trec de la o formă la alta.” Dacă o persoană încetează să mai existe în această lume, acea persoană va exista cu siguranță în lumea de apoi. Așadar, când murim, ce se întâmplă? Biblia spune: „Ştim, în adevăr, că, dacă se desface casa pământească a cortului nostru trupesc, avem o clădire în cer de la Dumnezeu, o casă, care nu este făcută de mână ci este veşnică. Şi gemem în cortul acesta, plini de dorinţa să ne îmbrăcăm peste el cu locaşul nostru ceresc, negreşit, dacă atunci când vom fi îmbrăcaţi nu vom fi găsiţi dezbrăcaţi de el. Chiar în cortul acesta deci, gemem apăsaţi; nu că dorim să fim dezbrăcaţi de trupul acesta, ci să fim îmbrăcaţi cu trupul celălalt peste acesta, pentru ca ce este muritor în noi, să fie înghiţit de viaţă. Şi Cel ce ne-a făcut pentru aceasta, este Dumnezeu, care ne-a dat arvuna Duhului.” (2 Corinteni 5:1-5). Dacă Isus Hristos este Mântuitorul tău, gândește așa: ultima ta zi de pe pământ va fi cea mai frumoasă zi pe care ai avut-o vreodată! Pentru că urmează ceva mult mai frumos, minunat, glorios!