GÂNDURI DESPRE VIAȚA DE APOI (5)

„Să izbăvească pe toți aceia care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor”. (Evrei 2:15)

     Iată un mare și important adevăr al Scripturii: „Astfel, dar, deoarece copiii sunt părtaşi sângelui şi cărnii, tot aşa şi El Însuşi a fost deopotrivă părtaş la ele, pentru ca, prin moarte, să nimicească pe cel ce are puterea morţii, adică pe diavolul, şi să izbăvească pe toţi aceia care, prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor” (Evrei 2:14-15). Teologul și istoricul luteran Adolf von Harnack a spus: „Mormântul lui Hristos a fost locul în care s-a născut convingerea indestructibilă că moartea a dispărut și că există viață veșnică. E inutil să-l cităm pe Platon, să arătăm spre religia persană ori spre ideile și literatura iudaismului târziu. Toate acestea pălesc; însă certitudinea învierii și a vieții veșnice, care este strâns legată de mormântul din grădina lui Iosif, e vie și nu va pieri! Pe convingerea că Isus trăiește ne întemeiem în continuare acea nădejde a cetățeniei noastre din Cetatea Eternă, care face ca viața noastră pământească să merite a fi trăită și acceptată!” Hristos i-a eliberat pe cei „care prin frica morţii erau supuşi robiei toată viaţa lor.” Așadar, tu nu mai trebuie să te temi de moarte! Dr. Simon Greenleaf, profesor de drept  regal la Harvard, una dintre cele mai proeminente autorități mondiale în domeniul juridic, a aplicat competențele și imensele sale cunoștințe asupra dovezii învierii lui Isus Hristos și a dezvăluit toate pistele care duc spre dovada aceasta, ce rezistă celor mai înverșunate critici. Greenleaf a ajuns la concluzia că dovezile sunt atât de numeroase și de puternice, încât în orice sală de judecată imparțială de pe pământ, învierea ar fi proclamată ca adevăr istoric. Ce concluzie trebuie să tragă de aici orice credincios? Adevărul că Învierea lui Hristos garantează învierea noastră!