GESTIONAREA MINȚII (1)

„Păzeşte-ţi inima mai mult decât orice” (Proverbe 4:23)

     În zilele noastre tot auzim vorbindu-se despre gestionarea timpului, management financiar și controlul greutății – dar ce ai spune de gestionarea minții? Nu ar trebui oare să fim preocupați mai mult de gestionarea minților noastre decât de gestionarea oricărui alt lucru? Domnul Isus a fost preocupat. El Și-a păzit ușa inimii prin aceea că a refuzat concesiile referitor la: 1) „Ordinea de zi” a celor ce doreau să-L folosească pentru propriile lor interese. „Isus, fiindcă ştia că au de gând să vină să-L ia cu sila ca să-L facă împărat, S-a dus iarăşi la munte, numai El singur” (Ioan 6:15). Cea mai mare parte dintre noi ne-am bucura la ideea de a deveni „împărat”. Chiar dacă am refuza coroana, ne-ar plăcea să reflectăm la această invitație! Nu și Isus. 2) Naivitatea celor ce doreau să-L salveze. Când Domnul Isus i-a anunțat pe ucenici că va muri pe cruce, Petru s-a împotrivit. Iar dacă Petru nu a înțeles necesitatea crucii, Domnul Isus a emis una dintre cele mai dure mustrări: „Înapoia Mea, Satano: tu eşti o piatră de poticnire pentru Mine! Căci gândurile tale nu sunt gândurile lui Dumnezeu” (Matei 16:23). 3) Disprețul celor care nu-L cunoșteau sau care nu credeau în El. Înainte să învieze o fetiță din morți, Domnul Isus le-a spus celor aflați în casă: „fetiţa n-a murit, ci doarme” (Luca 8:52). Care a fost reacția lor? Au râs de El. Isus a trebuit să se confrunte cu disprețul, la fel ca noi toți. Dar spre deosebire de cei mai mulți dintre noi, a refuzat să-l accepte. Să remarcăm care a fost răspunsul Său: „i-a scos afară pe toţi” (Marcu 5:40). Îndoiala, critica și disprețul nu erau permise în casa fetiței – dar nici în mintea lui Hristos. Cum rămâne cu mintea ta?