GESTIONEAZĂ-ȚI BANII CU ÎNȚELEPCIUNE! (1)

„Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte…” (Proverbele 10:22)

     În Biblie există peste 500 de versete despre rugăciune, și peste 2000 despre gestionarea banilor și a averilor! De ce oare? Deoarece este o chestiune de îmbogățire sau de ruinare! Nu e de mirare că problemele legate de bani sunt adesea citate ca motiv de divorț. Și există un motiv întemeiat: banii și stresul merg deseori mână în mână. Dar Biblia ne spune că „Binecuvântarea Domnului îmbogăţeşte…” Dumnezeu nu numai că Se așteaptă să câștigăm bani, ci atunci când Îl onorăm, El chiar ne ajută să câștigăm mai mult! Dar există modalități corecte și modalități greșite de a-i câștiga. Biblia ne învață că banii trebuie să fie rezultatul muncii. „Cine lucrează cu o mână leneşă sărăceşte, dar mâna celor harnici îmbogăţeşte.” (Proverbele 10:4); „Bogăţia câştigată fără trudă scade, dar ce se strânge încetul cu încetul, creşte.” (Proverbele 13:11) Dumnezeu se așteaptă ca angajații să dăruiască tot ceea ce au ei mai bun, iar cei aflați în conducere să ofere un salariu pe măsură. Un profit obținut pe căi cinstite și un salariu câștigat cinstit sunt la fel de plăcute înaintea Domnului. Banii trebuie câștigați prin muncă cinstită: „Cine asupreşte pe sărac ca să-şi mărească avuţia, va trebui să dea şi el altuia mai bogat, şi va duce lipsă.” (Proverbele 22:16) Aceasta este o avertizare pentru cei care îi jefuiesc pe alții percepându-le rate și dobânzi exorbitante. Eugene Peterson parafrazează Proverbele 20:10 („Două feluri de greutăţi şi două feluri de măsuri sunt o scârbă înaintea Domnului.”) astfel: „Schimbarea etichetelor de preț și decontarea unor cheltuieli pe nedrept sunt două lucruri pe care Dumnezeu le urăște”. Dumnezeu spune limpede: câștigătorii nu trișează niciodată! În plus, El Se va asigura ca înșelătorii să nu câștige niciodată!