VINO ȘI ATINGE-TE DE DOMNUL ISUS!

„Toţi cei ce aveau boli, se înghesuiau spre El ca să se atingă de El.” (Marcu 3:10)

     Domnul Isus a vindecat o femeie care suferea de doisprezece ani de o boală pe care oamenii de atunci o numeau cu sfială „scurgere de sânge”; la vremea aceea, medicina nu-i găsise niciun leac. Ați sesizat cum a avut loc minunea, în cazul ei? S-a strecurat prin mulțime, „s-a atins de poala hainei Lui” (Matei 9:20)… și a fost vindecată pe loc! Prin urmare, lumea a început să vorbească despre această minune, și oamenii bolnavi „se înghesuiau spre El.” Patru capitole mai târziu (Matei 14:35-36), citim că „au adus la El pe toţi bolnavii. Bolnavii Îl rugau să le dea voie numai să se atingă de poala hainei Lui. Şi toţi câţi s-au atins, s-au vindecat.” Dacă în acest moment te lupți cu o boală sau cu o dependență, vino cu ea la Domnul Isus. Continuă să te rogi și să crezi în promisiunile din Cuvântul Său. Fii perseverent! Există o diferență între realitate și adevăr. Realitatea poate fi dură, iar prognosticul bolii tale – sumbru… cu toate acestea, Biblia spune că: „Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi.” (Iacov 5:15). S-ar putea să spui: „Cunosc persoane care s-au rugat pentru vindecare și nu au primit-o.” Da, este adevărat, dar dacă s-au încrezut în Hristos ca Mântuitorul lor, atunci au primit vindecarea supremă: „să mă mut şi să fiu împreună cu Hristos… ar fi cu mult mai bine” (Filipeni 1:23). Când ne vine vremea să plecăm acasă, fiecare dintre noi moare dintr-un anumit motiv. Dar până atunci, Cuvântul lui Dumnezeu ne spune că Persoana care a purtat crucea pentru păcatele noastre și a fost biciuită pentru mântuirea noastră – poate să ne vindece și bolile. Iar acea persoană este Domnul nostru Isus Hristos. „El, prin cuvântul Lui, a scos din ei duhurile necurate, şi a tămăduit pe toţi bolnavii, ca să se împlinească ce fusese vestit prin proorocul Isaia, care zice: „El a luat asupra Lui neputinţele noastre şi a purtat bolile noastre.” (Matei 8:16-17). Așadar „prin rănile Lui suntem tămăduiți” și „toate lucrurile sunt cu putință celui care crede.” Amin?