HARTA PROPRIEI TALE CĂLĂTORII

„Care face toate după sfatul voii Sale…” (Efeseni 1:11)

     Biblia ne spune că dinainte de a ne naște „erau scrise toate zilele care ne erau rânduite, mai înainte de a fi fost vreuna din ele” (Psalmul 139:16). Dumnezeu a personalizat o hartă pentru viața ta „după sfatul voii Sale.” Este datoria ta s-o descoperi și să călătorești ghidându-te după ea. Pastorul Terry Nance spunea: „Se poate să-ți cunoști destinația supremă, dar să ai nevoie de călăuzire înspre acolo. Mai întâi de toate: „Cuvântul Tău este o candelă pentru picioarele mele, şi o lumină pe cărarea mea.” (Psalmul 119:105). Dumnezeu vede imaginea de ansamblu, scurtăturile și gropile. Nu căuta călăuzire în afară, căci Duhul Sfânt locuiește în tine și din lăuntrul tău vine ghidarea.” Meditează la următoarele versete și fă din ele rugăciuni personale: „Noi suntem lucrarea Lui, şi am fost zidiţi în Hristos Isus pentru faptele bune pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte, ca să umblăm în ele.” (Efeseni 2:10) „Domnul întăreşte paşii omului, când Îi place calea lui.” (Psalmul 37:23) „Tu lărgeşti drumul sub paşii mei, şi nu-mi alunecă gleznele.” (Psalmul 18:36) „Recunoaşte-L în toate căile tale, şi El îţi va netezi cărările.” (Proverbe 3:6) „Urechile tale vor auzi după tine glasul care va zice: „Iată drumul, mergeţi pe el!”, când veţi voi să vă mai abateţi la dreapta sau la stânga.” (Isaia 30:21). La sfârșitul vieții sale, Pavel a putut spune: „M-am luptat lupta cea bună, mi-am isprăvit alergarea, am păzit credinţa.” (2 Timotei 4:7) Să observăm că Pavel a trebuit să „lupte” uneori pentru a rămâne pe cale, însă prin harul lui Dumnezeu a reușit – la fel și tu!