HRISTOS-DARUL NESPUS DE MARE

„Mulţumiri fie aduse lui Dumnezeu pentru darul Lui nespus de mare!” (2 Corinteni 9:15)

     Apostolul Pavel spune că darul pe care l-a oferit Dumnezeu fiecăruia dintre noi, la acel prim Crăciun, a fost unul „nespus de mare.” O altă versiune a Bibliei spune că este „prea minunat să fie exprimat în cuvinte.” Să ne gândim puțin la ce spune prorocul Isaia: „un Copil ni S-a născut, un Fiu ni s-a dat” (Isaia 9:6). Hristos a fost și Dumnezeu și om. Ca om, El a fost născut, dar ca Fiu al lui Dumnezeu El a fost oferit, pentru că El exista dintotdeauna. Așadar, El este soluția perfectă pentru păcatele noastre, pentru că El înțelege atât cerințele divinității, cât și zbaterile omului. Astăzi să privim împreună mai atent „darul nespus de mare” al lui Dumnezeu pentru noi. Mai întâi de toate, El este susținătorul nostru! Patriarhul Iov a spus: „Nici nu este vreun mijlocitor (arbitru, mediator sau intermediar) între noi, care să-şi pună mâna peste noi amândoi” (Iov 9:33). „Mijlocitor” vine de la un cuvânt vechi care se referă la cineva care era mai mult decât un arbitru; era o persoană care putea efectiv să intre în joc și să aducă ambele echipe laolaltă. Așadar, când păcătuiești, Hristos ține o mână pe tine și cealaltă pe Dumnezeu, așa încât legătura să nu se rupă niciodată. Un dar „nespus de mare”! În al doilea rând, El este mijlocitorul nostru! Biblia spune: „poate să mântuiască în chip desăvârşit pe cei ce se apropie de Dumnezeu prin El, pentru că trăieşte pururea ca să mijlocească pentru ei” (Evrei 7:25). Dacă ar trebui să-ți amintești și să mărturisești toate păcatele de omitere și de comitere pe care le faci în fiecare zi, n-ai mai dormi niciodată; ai trăi tot pe genunchi. Dar moartea lui Hristos acoperă tot răul pe care l-ai făcut (comiterea) și viața Sa acoperă tot binele pe care n-ai apucat să-l faci (omiterea). El este pe deplin calificat să te reprezinte înaintea tronului lui Dumnezeu. Există un singur cuvânt care poate descrie darul „nespus de mare” al lui Dumnezeu pentru noi – Hristos. Astăzi, nu uita să-L lauzi și să-I mulțumești!