HRISTOS – NIMENI NU E CA EL!

„Isus … a zis: „Toată puterea Mi-a fost dată în cer și pe pământ” (Matei 28:18)

     Billy Graham a spus: „Biblia se preocupă doar în treacăt de istoria lui Israel sau de un sistem de etică. Ea se preocupă în primul rând de istoria răscumpărării așa cum este ea în Isus Hristos. Dacă citești Scripturile și ratezi istoria mântuirii, ai ratat mesajul și semnificația ei. Au existat oameni care au studiat Biblia și au descoperit istoria lui Isus: În Genesa, El este sămânța femeii. În Exod, El este  Mielul  Pascal. În Levitic, El este Jertfa de ispășire. În Numeri, El este Piatra de poticnire. În Deuteronom, El este cel mai mare Profet. În Iosua, El este Conducătorul oștirii lui Dumnezeu. În Judecători, El este Izbăvitorul. În Împărați, El este Împăratul promis. În Neemia, El este Cel ce restaurează poporul. În Estera, El este Sprijinitorul. În Iov, El este Răscumpărătorul. În Psalmi, El este Păstorul meu. În Eclesiastul, El este Țelul meu. În Cântarea Cântărilor, El este Preaiubitul meu. În cărțile proorocilor, El este Prințul Păcii care vine. În Evanghelii, El este Cel ce a venit să ne caute și să ne mântuiască. În Faptele Apostolilor, El este Domnul Înviat. În Epistole, El este Reprezentantul nostru la dreapta Tatălui. În Apocalipsa, El este Domnul nostru care vine a doua oară”. Într-o epocă a psihologiei populare și a filozofiei, fundamentul credinței noastre încă, este nașterea lui Hristos din fecioară, viața Lui fără de păcat, moartea Lui ispășitoare, învierea Lui victorioasă, lucrarea Lui de trimitere și revenirea Lui vizibilă ca Împărat al Împăraților. Hristos – nimeni nu e ca El!