IA AMINTE !

„I‑am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască” (Apocalipsa 2:21) 

     Pavel a spus bisericii din Efes: ” Știți că n‑am ascuns nimic din ce vă era de folos” (Faptele Apostolilor 20:20). Chirurgul îți salvează viața scoțând afară ceea ce te amenință iar Cuvântul lui Dumnezeu face exact același lucru. Una din avertizările lui Hristos către biserica din Tiatira a fost aceasta: „I‑am dat vreme să se pocăiască, dar nu vrea să se pocăiască de curvia ei! Iată că am s‑o arunc bolnavă în pat; și celor ce preacurvesc cu ea, am să le trimit un necaz mare, dacă nu se vor pocăi de faptele lor” (Apocalipsa 2:21‑22). Când te îndrepți spre prăpastie, cineva care te iubește cu adevărat va încerca să te oprească. Și nimeni nu te iubește ca Domnul! Dar tu poți să Îi  ignori avertizările. Tatăl fiului risipitor l‑a primit din nou acasă, dar fiul tot și‑a pierdut moștenirea familiei. În fiecare zi pe care o trăiești adaugi o nouă cărămidă la construcție. Ce zidești? Într‑o zi, vei sta în fața tronului de judecată a lui Hristos. Pavel îl descrie: „focul va dovedi cum este lucrarea fiecăruia. Dacă lucrarea zidită de cineva pe temelia aceea, rămâne în picioare, el va primi o răsplată. Dacă lucrarea lui va fi arsă, își va pierde răsplata. cât despre el, va fi mântuit, dar ca prin foc” (1 Corinteni 3:13‑15). Poate prietenii tăi vor crede că neascultarea ta nu e mare lucru. Dar Dumnezeu, care cunoaște măsura pierderii tale îți va ieși în cale și îți va spune să te pocăiești câtă vreme mai ai timp. Astăzi, dacă El îți vorbește despre o anumită problemă, ascultă‑L și ia aminte!