IA-L EXEMPLU PE DOMNUL ISUS!

„Cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu” (Ioan 14:12)

     Este foarte bine să citim despre ceea ce a făcut Domnul Isus când a umblat printre noi, dar când vedem pe cineva trăind așa cum a trăit El, lucrul acesta se poate numi „asemănare cu Isus” În loc să fie numai o personalitate istorică, modul Său de a trăi devine o realitate. Și nu cumva… asta așteaptă oamenii? Gandhi a spus odată că dacă ar putea întâlni creștini care sunt asemenea lui Hristos, ar deveni și el creștin! Din nefericire, creștinii pe care i-a cunoscut purtau arme și i-au supus pe el și poporul indian la servitute. Dar nu așa trebuie să fie! Domnul Isus a afirmat: „Cine crede în Mine, va face şi el lucrările pe care le fac Eu; ba încă va face altele şi mai mari decât acestea.” Poate te întrebi cum este posibil să facem lucrări mai mari decât a făcut Domnul Isus?! Iată cum: El a acționat doar într-un loc anume, Israel, în timp ce poporul răscumpăraților Săi – Biserica – poate să multiplice lucrările Lui în toată lumea. Așadar, cum era Domnul Isus? Întâi, El era plin de milă și nu învinovățea pe nimeni. Îți aduci aminte de femeia prinsă în adulter? Când Fariseii au vrut s-o ucidă cu pietre, El a spus: „Cine dintre voi este fără păcat, să arunce cel dintâi cu piatra în ea” (Ioan 8:7). Despre cine vorbea Domnul Isus? Despre Farisei sau despre ierarhia religioasă? Nu, El vorbea despre Sine Însuși! El era singurul care nu avea păcat și El nu a avut nicio piatră de aruncat! Dacă dorești să știi ce înseamnă să trăiești ca Isus, Biblia enumeră nouă „roduri” (sau calități ale creștinului care seamănă cu Hristos) pe care Duhul Sfânt dorește să le producă în viața ta: „dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioşia, blândeţea, înfrânarea poftelor” (Galateni 5:22-23). Așadar, ia-L ca exemplu pe Domnul Isus și trăiește ca El!