IARTĂ-I SI UITĂ!

„Rugaţi-vă pentru cei ce vă asupresc şi vă prigonesc” (Matei 5:44)

     O atitudine neiertătoare te poate împiedica să înaintezi în viață. Așadar, nu cumva a venit vreme să te gândești în mod serios să-l ierți pe cel ce te-a rănit? Poate spui: „Dar atunci scapă nepedepsit”. Nu scapă nepedepsit! Dumnezeu e calificat să judece; nu tu. Ține minte, criticii tăi iau decizii în ceea ce te privește  bazându-se pe informații limitate, dar Dumnezeu cunoaște adevărul și El îi va confrunta pe defăimătorii tăi la momentul ales de El. Încercând să te aperi singur și să dovedești că au greșit, pășești într-un domeniu care Îi aparține numai lui Dumnezeu. Biblia spune: „Nu întoarceţi nimănui rău pentru rău. Urmăriţi ce este bine, înaintea tuturor oamenilor. Dacă este cu putinţă, întrucât atârnă de voi, trăiţi în pace cu toţi oamenii… Nu vă răzbunaţi singuri; ci lăsaţi să se răzbune mânia lui Dumnezeu; căci este scris: „Răzbunarea este a Mea; Eu voi răsplăti” zice Domnul. Dimpotrivă: dacă îi este foame vrăjmaşului tău, dă-i să mănânce; dacă-i este sete, dă-i să bea; căci dacă vei face astfel, vei grămădi cărbuni aprinşi pe capul lui.” Nu te lăsa biruit de rău, ci biruieşte răul prin bine” (Romani 12:17-21). Scopul Satanei este să te imobilizeze și să-ți fure pacea. Nu-i fă jocul! Hristos, modelul tău, S-a rugat pentru cei ce au bătut cuiele în palmele Lui: „Tată, iartă-i, căci nu ştiu ce fac!” (Luca 23:34). Poate dușmanii tăi cred că sunt deștepți, dar deseori acționează din ignoranță. Nu te coborî la nivelul lor, plătind cu aceeași monedă. Iartă-i și uită.