ÎMPUTERNICIT PENTRU A CONDUCE

„Pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul” (Exod 34:29)

     În a doua carte a Bibliei citim: „Moise a stat acolo cu Domnul patruzeci de zile şi patruzeci de nopţi. Moise s-a pogorât de pe muntele Sinai cu cele două table ale mărturiei în mână. Când se pogora de pe munte, nu ştia că pielea feţei lui strălucea, pentru că vorbise cu Domnul. Aaron şi toţi copiii lui Israel … se temeau să se apropie de el. Moise i-a chemat; Aaron şi toţi fruntaşii adunării s-au întors la el şi el le-a vorbit … şi el le-a dat toate poruncile pe care le primise de la Domnul” (Exod 34.28-32). Când iudeii s-au aflat față în față cu Moise, expresia de pe chipul său le-a arătat că fusese în prezența Domnului. Puteau să vadă și să simtă lucrul acesta. Biblia numește lucrul acesta „ungere” (1 Ioan 2:27). Mai simplu spus, ungerea înseamnă echiparea și împuternicirea făcută de Dumnezeu pentru a avea izbândă în ceea ce te-a chemat să faci. Liderul împuternicit de Dumnezeu se caracterizează întotdeauna prin aceste patru trăsături:  1) Chemarea. Când oamenii stau în preajma unui lider care are împuternicirea lui Dumnezeu, ei simt că El l-a înzestrat și l-a trimis într-adevăr pe acel om pentru a împlini un anumit scop. 2) Caracterul. Oamenii văd natura lui Dumnezeu în liderul ales, și prin urmare au încredere în el. 3) Competență. Un lider împuternicit de Dumnezeu are abilitatea de a face lucrurile în așa fel încât să-L onoreze pe Dumnezeu. Rezultatele îi validează chemarea. 4) Convingere. Liderii împuterniciți de Dumnezeu nu sunt nehotărâți; ei au coloană vertebrală, morală și spirituală și susțin ceea ce este bine. Aceste patru calități – chemare, caracter, competență, convingere – sunt semne ale chemării lui Dumnezeu, iar când oamenii le vor vedea în viața ta, ei te vor urma.