ÎNAINTE DE A CONSTRUI (3)

„S-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă” (Faptele Apostolilor 15:28)

     Fii atent la călăuzirea lui Dumnezeu. Câtă vreme îi asculți pe cei a căror părere nu este în concordanță cu Scriptura și cu voia lui Dumnezeu, vei fi frustrat și nu vei ajunge nicăieri. Când trebuie să iei decizii importante care afectează viitorul, trebuie să Îl asculți pe Dumnezeu. De asemenea, trebuie să fii deschis și pentru comentariile şi sfaturile celorlalţi. De ce? Deoarece dacă nu ești capabil să înveți, nu poți fi folosit. Opinia majorității poate fi prețioasă în chestiuni de ordin curent, dar când o viziune de la Dumnezeu este controversată, în primul rând și cel mai mult trebuie să asculți de vocea călăuzitoare a lui Dumnezeu. Poate spui: „Nu este înțelept să ai pluralitate în materie de conducere?” Ba da, chiar și cei mai buni lideri suferă de ,,orbul găinii’’și au nevoie de oameni cu acuitate vizuală în acele domenii. „Câțiva oameni, veniţi din Iudea, învăţau pe fraţi şi ziceau: Dacă nu sunteţi tăiaţi împrejur după obiceiul lui Moise, nu puteţi fi mântuiţi” (Faptele Apostolilor 15:1). Care a fost rezultatul? „Pavel şi Barnaba au avut cu ei un viu schimb de vorbe şi păreri deosebite; şi fraţii au hotărât ca Pavel şi Barnaba, şi câțiva dintre ei, să se suie la Ierusalim la apostoli şi prezbiteri, ca să-i întrebe asupra acestei neînţelegeri” (Faptele Apostolilor 15:2). Ce au făcut apostolii? Ei au spus: „Dumnezeu, care cunoaşte inimile, a mărturisit pentru ei, şi le-a dat Duhul Sfânt ca şi nouă. N-a făcut nici o deosebire între noi şi ei, întrucât le-a curăţit inimile prin credinţă” (Faptele Apostolilor 15:8-9). Așa că după rugăciune și deliberări, apostolii au scris o scrisoare bisericii, spunând:     „s-a părut nimerit Duhului Sfânt şi nouă, să nu mai punem peste voi nici o altă greutate decât ceea ce trebuie” (Faptele Apostolilor 15:28). Și care a fost rezultatul? „După ce au citit-o, fraţii s-au bucurat” (Faptele Apostolilor 15:31).