ÎNCREDE-TE ÎN CARACTERUL NESCHIMBĂTOR AL DOMNULUI!

„Nu-L pot descoperi” (Iov 23:9)

     Uneori, nu vei simți prezența lui Dumnezeu. Acelea vor fi vremuri dificile. În mijlocul necazului, Iov a zis: „Dacă mă duc la răsărit, nu este acolo; dacă mă duc la apus, nu-L găsesc: dacă are treabă la miazănoapte, nu-L pot vedea; dacă Se ascunde la miazăzi, nu-L pot descoperi.” (Iov 23:9-10). Iov s-a simțit departe de Dumnezeu. În ciuda incapacității sale de a-L simți pe Dumnezeu, el a încheiat: „El știe ce cale am urmat și, dacă m-ar încerca, aș ieși curat ca aurul.” (vers. 10). Zilele dificile necesită decizii luate prin credință. David a spus: „Ori de câte ori mă tem, eu mă încred în Tine.” (Psalmul 56:3). Când nu reușești să înțelegi căile Domnului, încrede-te în caracterul neschimbător și plin de dragoste al lui Dumnezeu. Răsfoiește Biblia și fă o listă a trăsăturilor de caracter ale lui Dumnezeu și ține-le la îndemână pentru zile grele. Un autor scrie: „În lista mea se pot citi următoarele: „El este încă Suveran. El încă îmi cunoaște numele. Îngerii răspund încă la chemarea Sa. Inimile stăpânitorilor se înclină încă la porunca Sa. Moartea Domnului Isus încă mântuiește suflete. Duhul lui Dumnezeu încă mai locuiește în sfinți. Raiul este la o depărtare de numai câteva bătăi de inimă. Mormântul este încă o locuință temporară. Dumnezeu este încă credincios. El nu poate fi prins cu garda jos. El folosește totul spre slava Sa și spre binele meu suprem. El folosește tragedia pentru a-și împlini voia, iar voia Sa este bună, plăcută și desăvârșită. Poate seara vine plânsul, dar dimineața sigur vine bucuria!” În vremurile tulburi, încrede-te cu tărie în caracterul neschimbător al lui Dumnezeu!