ÎNTĂREȘTE-TE ÎN DOMNUL!

„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui.” (Efeseni 6:10)

     Iată cum sună tot acest pasaj biblic: „Încolo, fraţilor, întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, dar, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii.” (Efeseni 6:10-18). Modalitatea prin care poți merge din nou pe cale este să te ridici și să mergi înainte. Victoria presupune să te ridici de mai multe ori decât ai fost doborât la pământ. Booker T. Washington, un mare educator și orator afro-american, a spus: „Succesul nu se măsoară după culmile pe care le atingi, ci după obstacolele pe care le depășești în drumul spre culme!” Dumnezeul pe care Îl slujești este mai mare decât toate obstacolele cu care te confrunți. Tăria pe care ți-o pune El la dispoziție este mai mare decât forțele care se ridică împotriva ta. Așa că, întărește-te în Domnul!