ÎNTĂRESTE-TE ÎN DOMNUL!

„Întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui” (Efeseni 6:10)

     Biblia spune: „întăriţi-vă în Domnul şi în puterea tăriei Lui. Îmbrăcaţi-vă cu toată armătura lui Dumnezeu, ca să puteţi ţinea piept împotriva uneltirilor diavolului. Căci noi n-avem de luptat împotriva cărnii şi sângelui, ci împotriva căpeteniilor, împotriva domniilor, împotriva stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutăţii care sunt în locurile cereşti. De aceea, luaţi toată armătura lui Dumnezeu, ca să vă puteţi împotrivi în ziua cea rea, şi să rămâneţi în picioare, după ce veţi fi biruit totul. Staţi gata, deci, având mijlocul încins cu adevărul, îmbrăcaţi cu platoşa neprihănirii, având picioarele încălţate cu râvna Evangheliei păcii. Pe deasupra tuturor acestora, luaţi scutul credinţei, cu care veţi putea stinge toate săgeţile arzătoare ale celui rău. Luaţi şi coiful mântuirii şi sabia Duhului, care este Cuvântul lui Dumnezeu. Faceţi în toată vremea, prin Duhul, tot felul de rugăciuni şi cereri. Vegheaţi la aceasta, cu toată stăruinţa, şi rugăciune pentru toţi sfinţii” (v. 10-18). Modul în care îți poți reveni este să te ridici și să mergi înainte. Victoria constă în faptul de a te ridica în picioare de mai multe ori decât ai fost doborât la pământ. Booker T. Washington a spus: „Succesul nu se măsoară prin înălțimea la care ajunge cineva, ci prin obstacolele pe care le depășește omul pentru a o atinge”. Dumnezeul căruia Îi slujești este mai mare decât obstacolele cu care te confrunți. Puterea pe care El ne-o oferă este mai mare decât forțele ce se ridică împotriva noastră. Așa că întărește-te în Domnul!