ÎNȚELEGÂND PLANUL DIAVOLULUI (4)

„Un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei…” (1 Corinteni 5:5)

     Atacul lui Satan poate fi un ceas deșteptător. Știi că atunci când refuzi să recunoști păcatul și să te pocăiești, zidul de protecție din jurul tău este spart și Satan este liber să intre și să te atace? Pavel scrie bisericii din Corint: „Din toate părţile se spune că între voi este curvie; şi încă o curvie de acelea, care nici chiar la păgâni nu se pomenesc; până acolo că unul din voi trăieşte cu nevasta tatălui său. Şi voi v-aţi fălit! Şi nu v-aţi mâhnit mai degrabă, pentru ca cel ce a săvârşit fapta aceasta, să fi fost dat afară din mijlocul vostru!” (1 Corinteni 5:1-2). Apoi Pavel le spune liderilor bisericii că: „Un astfel de om să fie dat pe mâna Satanei, pentru nimicirea cărnii, ca duhul lui să fie mântuit în ziua Domnului Isus.” Dacă omul s-a pocăit de păcatul lui, Pavel a spus că trebuie reinclus în adunarea bisericii. Așadar, ceea ce a spus Pavel în esență a fost: „Lăsați-l să ajungă la disperare, ca mai apoi să fie atras din nou în brațele lui Dumnezeu.” Iar lui Timotei îi scrie: „Să păstrezi credinţa şi un cuget curat pe care unii l-au pierdut, şi au căzut din credinţă. Din numărul lor sunt Imeneu şi Alexandru pe care i-am dat pe mâna Satanei, ca să se înveţe să nu hulească.” (1 Timotei 1:19-20). Se bucură Dumnezeu să ne vadă suferind? Nu mai mult decât îi place unui părinte să-și disciplineze copilul, dar dragostea sfântă face alegeri dure. Nu uita că disciplina trebuie făcută cu milă, pentru a produce îndreptare, nu nenorocire. Unii dintre noi ne trezim la o simplă bătaie pe umăr, în timp ce alții au nevoie de bobârnace zdravene. Și uneori, când Dumnezeu trebuie să ajungă la asta, este chemat Satan. Deci, străduiește-te să trăiești curat!