ÎNTREBĂRI CARE CER UN RĂSPUNS (1)

„Noi… aşteptăm… un pământ nou…” (2 Petru 3:13)

     În următoarele zile vom medita la câteva întrebări sensibile care necesită răspuns corect. Prima asemenea întrebare ar fi: „Ce părere aveți despre suferință – nu ne demonstrează ea oare că nu există un Dumnezeu iubitor?” Adam a fost pus în fața unei alegeri: să asculte de Dumnezeu sau să nu-L asculte. El a ales neascultarea și Dumnezeu a zis: „blestemat este acum pământul din pricina ta. Cu multă trudă să-ţi scoţi hrana din el în toate zilele vieţii tale” (Geneza 3:17). Să reținem cuvântul „trudă.” Acum gândește-te câți oameni trăiesc cu boli precum Alzheimer, Parkinson, cancer, scleroză multiplă, boli de inimă, emfizeme și alte boli istovitoare. Putem noi spune că Dumnezeu a eșuat când a creat omul? Nu! Dar din nefericire, mulți oameni folosesc problema suferinței ca pe o scuză pentru a respinge orice idee despre Dumnezeu, când existența ei este exact motivul pentru care trebuie să credem în El. La început, Dumnezeu a creat oameni desăvârșiți, care au trăit într-o lume perfectă și lipsită de suferință – era raiul pe pământ. Dar când a intrat păcatul în lume, moartea și suferința au venit odată cu el. Care este răspunsul suprem la această întrebare? Îl găsim în Biblie: „Dar noi… aşteptăm ceruri noi şi un pământ nou, în care va locui neprihănirea. De aceea, preaiubiţilor, fiindcă aşteptaţi aceste lucruri, siliţi-vă să fiţi găsiţi înaintea Lui fără prihană, fără vină, şi… în pace” (2 Petru 3:13-14). Suferința a atins apogeul atunci când Domnul Isus a spus: „S-a isprăvit!” Aceste cuvinte înseamnă „plătit integral.” Adică, atunci când Îl accepți pe Domnul Isus ca Mântuitor al tău, poți fi sigur că vei ajunge în cer după ce mori și vei trăi pe un pământ glorios, făcut din nou, fără păcat și fără suferință. „Lucruri pe care ochiul nu le-a văzut, urechea nu le-a auzit, şi la inima omului nu s-au suit, aşa sunt lucrurile pe care le-a pregătit Dumnezeu pentru cei ce-L iubesc” (1 Corinteni 2:9). Iar dacă nu ești sigur că lucrul acesta este adevărat și pentru tine, pune-ți încrederea în Domnul Isus, astăzi!