ÎNTREBĂRI CARE CER UN RĂSPUNS (4)

„Din ei a ieșit după trup Hristosul, care este mai presus de toate lucrurile, Dumnezeu binecuvântat în veci. Amin!” (Romani 9:5)

     Astăzi vom încerca să răspundem acelora care susțin că Isus Hristos nu a existat niciodată. Un slujitor creștin scria: „Chiar dacă scepticii pot alege să respingă mesajul moral al Bibliei, ei nu pot nega acuratețea sa istorică. Peste 25.000 de descoperiri arheologice demonstrează că oamenii, locurile și evenimentele pomenite în Biblie sunt reale și sunt descrise precis (25.000, nu mai puține!). Nici o descoperire arheologică nu a dezmințit Biblia. De fapt, descrierile din Biblie i-a condus adesea pe arheologi la descoperiri uimitoare. Jeffery Sheler, jurnalist necreștin, autor al cărții: „Is the Bible True?” (Este Biblia adevărată?) a concluzionat: „În moduri extraordinare, arheologia modernă confirmă esența istorică a Vechiului și Noului Testament, susținând fragmente cruciale ale povestirilor biblice.” Nașterea lui Isus, lucrarea Sa, moartea și învierea Sa sunt fapte istorice incontestabile. Josephus Flavius, unul dintre cei mai renumiți istorici iudei, este considerat autorul următorului pasaj: „Cam pe vremea aceea a trăit Isus, un înțelept, dacă este legal să-l numim om, căci a fost autorul unor lucruri nemaipomenite – un învățător al celor ce primesc adevărul cu plăcere. El a atras la Sine în egală măsură mulți iudei și mulți oameni dintre neamuri. El era Hristosul, și când Pilat, la sugestia oamenilor cu vază dintre noi, L-a condamnat la răstignire pe cruce, cei ce L-au iubit de la început nu L-au părăsit, iar El li s-a arătat viu a treia zi, așa cum au prezis profeții divini despre asta, dar și despre alte lucruri minunate cu privire la El; și seminția creștinilor, cum a fost denumită după El, nu a dispărut până la această oră.” Domnul Isus nu numai că a existat cu adevărat, dar El a murit pentru păcătoși ca ei să poată avea viață veșnică. Așadar, crede – și primește-L și tu astăzi ca Mântuitor al tău!