ÎNVATĂ SĂ TRĂIESTI PRIN CREDINTĂ (1)

„Pentru că umblăm prin credință, nu prin vedere” (2 Corinteni 5:7)

     E timpul „să te apuci de treabă” când Dumnezeu îți spune același lucru de trei ori: „cel neprihănit va trăi prin credința lui”(Habacuc 2:4; Romani 1:17; Galateni 3:11). Aceasta nu e o sugestie pentru o dezbatere teologică; este voia Lui pentru viața ta. În mod limpede, Dumnezeu a făcut din credință singura cale de a trăi! Nu se oferă nici o altă alternativă. „Fără credință este cu neputință să fim plăcuți Lui! Căci cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este, și că răsplătește pe cei ce-L caută” (Evrei 11:6). Să ne oprim o clipă și să ne gândim la câteva întrebări ce se ridică din adevărul acesta care transformă vieți: 1) Cine sunt cei „neprihăniți”? Pavel scrie: „fiindcă știm că omul nu este socotit neprihănit, prin faptele Legii, ci numai prin credința în Isus Hristos” (Galateni 2:16). Neprihănirea (ca și cum nu am păcătuit niciodată) nu se poate câștiga, ea este un dar fără plată oferit prin credință. Dacă ți-ai pus nădejdea în Hristos, atunci ești acceptat pe deplin în ochii lui Dumnezeu. 2) Ce înseamnă „umblare”? Pavel spune: „umblăm prin credință, nu prin vedere”. Umblarea îți cere să te ridici și să începi să te miști. Nu poți să stai toată ziua ca un pierde-vară, așteptând venirea Domnului. Umblarea implică: motivație – ești mișcat de un scop. Direcție – ai ales o destinație, o țintă pe care s-o atingi. Mișcare – te dedici prin mobilizarea energiei și a resurselor tale pentru a urmări destinația și scopul date de Dumnezeu. Pentru a umbla prin credință trebuie să te angajezi într-o mișcare constantă, înainte, menită să te facă să împlinești destinul lui Dumnezeu pentru viața ta.