ÎNVIEREA DOMNULUI ISUS HRISTOS (2)

„Isus i-a zis: „Eu sunt învierea şi viaţa” (Ioan 11:25)

     De ce este unică Învierea lui Isus Hristos? 1) Pentru că El este singurul care nu a mai murit după înviere. În Scriptură, toți ceilalți care au înviat din morți au murit din nou. Isus a fost excepția glorioasă. Prin urmare, El a fost făcut Preot „nu prin legea unei porunci pământeşti, ci prin puterea unei vieţi nepieritoare.” (Evrei 7:16). Mărturia Lui rămâne: „Am fost mort, şi iată că sunt viu în vecii vecilor” (Apocalipsa 1:18). 2) Numai El S-a înălțat la cer pentru a mijloci pentru noi înaintea lui Dumnezeu. Ceilalți preoți au murit și au încetat să mai slujească. Dar despre Domnul Isus citim: „Tu eşti preot în veac…” (Evrei 7:17) Și El nu stă degeaba, așteptându-Și a doua venire, ci mijlocește pentru noi înaintea lui Dumnezeu. „Hristos… a intrat chiar în cer, ca să Se înfăţişeze acum, pentru noi, înaintea lui Dumnezeu.” (Romani 8:34). 3) El are puterea de a te învia atunci când mori. Domnul Isus Și-a mângâiat ucenicii cu această promisiune extraordinară: „Peste puţină vreme, lumea nu Mă va mai vedea, dar voi Mă veţi vedea; pentru că Eu trăiesc, şi voi veţi trăi.” (Ioan 14:19). Și această promisiune ți se aplică și ție! „Căci Însuşi Domnul… Se va pogorî din cer, şi întâi vor învia cei morţi în Hristos. Apoi, noi cei vii, care vom fi rămas, vom fi răpiţi toţi împreună cu ei, în nori, ca să întâmpinăm pe Domnul în văzduh; şi astfel vom fi totdeauna cu Domnul.” (1 Tesaloniceni 4:16-17). Ce glorioasă va fi ziua aceea! Dar până atunci, bucură-te că Isus e viu!