ISPITA (2)

„Fiecare este ispitit” (Iacov 1:14)

     Necunoașterea Scripturii este una dintre cele mai periculoase arme pe care le are Satana împotriva ta. El l-a ispitit pe Domnul Isus de trei ori și s-a folosit de Scriptură pentru asta! Dar nu a reușit pentru că Isus cunoștea ce spune Cuvântul lui Dumnezeu – și ce nu spune. Noi suntem vulnerabili la atacurile  Satanei când știm numai frânturi de versete și pasaje preferate în loc să știm „tot planul lui Dumnezeu” (Faptele Apostolilor 20:27). Pavel scrie: „Toată Scriptura este însuflată de Dumnezeu şi de folos ca să înveţe, să mustre, să îndrepte, să dea înţelepciune în neprihănire, pentru ca omul lui Dumnezeu să fie desăvârşit şi cu totul destoinic pentru orice lucrare bună” (2 Timotei 3:16-17). Noi dăm de necaz când scoatem un verset din context și-l facem un pretext pentru a invoca ceva ce Dumnezeu nu a promis niciodată. Sau dacă El a promis, trecem peste pasajele care enunță termenii și condițiile sau chiar le ignorăm. Pavel le-a scrie tesalonicenilor: „atunci când aţi primit Cuvântul lui Dumnezeu, auzit de la noi, l-aţi primit nu ca pe cuvântul oamenilor, ci, aşa cum şi este în adevăr, ca pe Cuvântul lui Dumnezeu, care lucrează şi în voi care credeţi”(1Tesaloniceni 2:13). Să remarcăm ordinea lucrurilor: Cuvântul lui Dumnezeu trebuie să lucreze mai întâi în tine înainte de-a lucra pentru tine! Ne place să cităm versete precum: „tot ce începe, duce la bun sfârşit” (Psalmul 1:3), dar trebuie să ținem cont de versetele precedente: „Ferice de omul care nu se duce la sfatul celor răi, nu se opreşte pe calea celor păcătoşi, şi nu se aşează pe scaunul celor batjocoritori! Ci îşi găseşte plăcerea în Legea Domnului, şi zi şi noapte cugetă la Legea Lui!” (v. 1-2). Dacă îți dorești binecuvântarea lui Dumnezeu, trebuie să respecți condițiile Lui.