ISPITA (2)

„Fiecare este ispitit” (Iacov 1:14)

     Să remarcăm cele trei domenii în care Satana L‑a ispitit pe Domnul Isus: 1) Hrana cea de toate zilele „Poruncește ca pietrele acestea să se facă pâini” (Matei 4:3). Aceasta se adresează uneia dintre cele mai mari temeri ale noastre ‑ că dacă nu avem grijă de noi înșine, nimeni nu o va face. Iar Domnul Isus spune: „Nu vă îngrijorați, deci, zicând: „Ce vom mânca?” Sau: „Ce vom bea?” Sau: „Cu ce ne vom îmbrăca?” Fiindcă toate aceste lucruri neamurile le caută. Tatăl vostru cel ceresc știe că aveți trebuință de ele. Căutați mai întâi Împărăția lui Dumnezeu și neprihănirea Lui, și toate aceste lucruri vi se vor da pe deasupra” (Matei 6:31‑33). 2) Protecția. Satana L‑a dus pe Domnul Isus pe streașina Templului și I‑a zis: „Atunci diavolul L‑a dus în Sfânta cetate, L‑a pus pe streașina Templului, și I‑a zis: „Dacă ești Fiul lui Dumnezeu, aruncă‑Te jos; căci este scris: „El va porunci îngerilor Săi să vegheze asupra Ta” (Matei 4:5‑6). Acest lucru se adresează unei alte mari temeri de‑ale noastre ‑ că Dumnezeu nu ne poate proteja. Satana șoptește: „Te afli pe culmea succesului, dar poți cădea cu ușurință în prăpastie”. Când începi să gândești astfel ‑ rostește această promisiune: „în ziua necazului, mă va ascunde sub acoperișul cortului Lui” (Psalmul 27:5). 3) Poziția. „Diavolul L‑a dus apoi pe un munte foarte înalt, I‑a arătat toate împărățiile lumii și strălucirea lor, și I‑a zis: „Toate aceste lucruri Ți le voi da Ție, dacă Te vei arunca cu fața la pământ și Te vei închina mie.” „Pleacă, Satano” i‑a răspuns Isus. „Căci este scris: „Domnului, Dumnezeului tău să te închini și numai Lui să‑I slujești.” (Matei 4:8‑10). Nu e nimic rău să‑ți dorești provizii, protecție și poziție. Ispita e să încerci să le obții prin propriile tale puteri și spre propriul tău folos.