ISTORIA LUI LAZĂR ȘI ISTORIA NOASTRĂ (2)

„Dar şi acum, ştiu că orice vei cere de la Dumnezeu, Îţi va da Dumnezeu.” (Ioan 11:22)

     Astăzi vom învăța încă trei lecții din povestirea învierii din morți a lui Lazăr de către Domnul Isus: 1) Dumnezeu ne poate reda orice lucru pe care l-am pierdut. Una dintre cele mai mari promisiuni din Sfânta Scriptură este aceea că Dumnezeu „ne va răsplăti astfel anii” pe care ni i-a furat viața (vezi Ioel 2:25). Să invocăm această promisiune peste situația unde am pierdut foarte mult și să-L rugăm pe Dumnezeu să înlocuiască, să restaureze și să reînnoiască. El ne va asculta! 2) Dumnezeu ne poate elibera, indiferent care sunt lucrurile care ne țin legați. „Isus… a strigat cu glas tare: „Lazăre, vino afară!” Şi mortul a ieşit cu mâinile şi picioarele legate cu fâșii de pânză… Isus le-a zis: „Dezlegaţi-l, şi lăsaţi-l să meargă.” (Ioan 11:43-44). Astăzi, puterea lui Dumnezeu este mai mare decât orice obicei, decât orice complicație sau circumstanță care ne-ar ține „legați.” Chiar dacă mintea noastră nu înțelege complet lucrul acesta, să lăsăm credința să-i răspundă. Să ne rugăm împreună cu psalmistul: „Dă-ne pricepere, ca să păzim Legea Ta şi s-o ţinem din toată inima noastră! Povăţuieşte-ne pe cărarea poruncilor Tale, căci ne place de ea.” (vezi Psalmul 119:34-35). Când rostim această rugăciune, credința noastră va crește și împrejurările care acum par imposibile pentru noi, vor fi schimbate prin puterea lui Dumnezeu. 3) Indiferent cât de rău ne simțim, Dumnezeu înțelege. La înmormântarea lui Lazăr, „Isus plângea. Atunci Iudeii au zis: „Iată cât îl iubea de mult!” (Ioan 11:35-36). Această relatare este o dovadă a faptului că noi slujim un Dumnezeu care nu doar că ne poate da înapoi ce am pierdut, ci este și un Dumnezeu Căruia Îi pasă de situația prin care trecem (vezi Evrei 4:15). Așadar, dacă astăzi ești în suferință, întoarce-te cu fața spre Dumnezeu, cere-I ajutorul și lasă-L să te ajute!