ISUS – ESTE DUMNEZEU

„Ce credeți voi despre Hristos?” (Matei 22:42)

     Într-o zi, Domnul Isus i-a luat pe Petru, pe Iacov și pe Ioan și i-a dus pe vârful unui munte. Citim: „iată că stăteau de vorbă cu El doi bărbați: erau Moise și Ilie … Petru i-a zis lui Isus: „Învățătorule … să facem trei colibe: una pentru Tine, una pentru Moise și una pentru Ilie” (Luca 9:30-33). Gândirea lui Petru a fost greșită. Trei sanctuare  i-ar fi făcut pe Moise și pe Ilie egali cu Dumnezeu. Nimeni nu este egal cu Domnul Isus! El este sfânt, unic, deplin, în întregime și în toate Dumnezeu. Când Dumnezeu a vorbit din cer în acea zi, Moise dătătorul legii, Ilie profetul, Petru predicatorul, Iacov apostolul și Ioan revelatorul au fost cu toții prezenți. Dar Dumnezeu nu a spus: „Ascultați de ei”. Nu, El a spus: „Acesta este Fiul Meu prea iubit: de El să ascultați” (Luca 9:35). Domnul Isus știa exact cine este. Când acuzatorii Săi au strigat: „Ești Tu … Fiul lui Dumnezeu?” … El le-a răspuns: „… da” (Luca 22:70). De fapt El a spus: „Cine M-a văzut pe Mine, a văzut pe Tatăl” (Ioan 14:9). Apoi i-a bulversat vestindu-le atât moartea, cât și învierea Sa (Ioan 10:18). Un lucru să fie limpede: Ai libertatea de-a-L  considera  pe Isus ca fiind un fals sau I te poți închina ca lui Dumnezeu, dar nu-L considera un simplu personaj istoric. C.S.Lewis a spus: „Un om care a spus lucrurile pe care le-a spus Isus nu ar fi un moralizator. Tu poți să-L scuipi, Îl poți ucide sau poți cădea la picioarele Lui, numindu-L Domn, dar să nu-L tratăm cu condescendență spunând că El este un mare învățător”. Așadar, tu ce crezi despre Hristos? Este El Domnul vieții tale? El dorește să fie.