IUBESTE-TI BISERICA – DOMNUL ISUS O IUBESTE! (6)

„Duhul Domnului îl va pune pe fugă” (Isaia 59:19)

     Să observăm pentru ce s-a rugat Solomon la sfinţirea Templului. „Când vor fi în ţară foametea … când vrăjmaşul va împresura pe poporul Tău … când vor fi urgii sau boli de vreun fel …  ascultă-l din ceruri … ca să se teamă de Tine, şi să umble în căile Tale tot timpul cât vor trăi” (2 Cronici 6:28-31). Când faci parte din biserică ca mădular în locul potrivit: 1) Te poți ruga cu încredere în vremuri de dificultate economică. Unul din numele după care poporul Îl cunoștea pe Dumnezeu era „Jehova Jireh”, care înseamnă „Domnul va purta de grijă”. Siguranța nu se găsește în Paternoster Square, Threadneedle Street (locuri celebre din Londra – n.tr) sau pe vreo altă stradă! Ci în bunătatea statornică a lui Dumnezeu (Psalmul 23:6). 2) Te poți ruga cu încredere în vremuri de boală. Promisiunea lui Dumnezeu pentru tine este aceasta: „Este vreunul printre voi bolnav? Să cheme pe prezbiterii Bisericii; şi să se roage pentru el, după ce-l vor unge cu untdelemn în Numele Domnului. Rugăciunea făcută cu credinţă va mântui pe cel bolnav, şi Domnul îl va însănătoşi” (Iacov 5:14-15). 3) Te poți ruga cu încredere când te confrunți cu o nenorocire. „Cel ce stă sub ocrotirea Celui Prea Înalt, şi se odihneşte la umbra Celui Atoputernic, zice despre Domnul: „El este locul meu de scăpare, şi cetăţuia mea, Dumnezeul meu în care mă încred!”  (Psalmul 91:1-2). 4) Te poți ruga cu încredere când te atacă diavolul. „Când va năvăli vrăjmaşul ca un râu, Duhul Domnului îl va pune pe fugă” (Isaia 59:19). În calitatea ta de membru răscumpărat al bisericii lui Hristos, acestea sunt „drepturile” tale, deci bucură-te de ele!