IUBESTE-TI BISERICA – DOMNUL ISUS O IUBESTE! (7)

„Voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu” (Efeseni 2:22)

     Domnul Isus locuiește în toți cei ce formează biserica Lui. „Sunteţi … oameni din casa lui Dumnezeu, fiind zidiţi pe temelia apostolilor şi proorocilor, piatra din capul unghiului fiind Isus Hristos. În El toată clădirea, bine închegată, creşte ca să fie un Templu Sfânt în Domnul. Şi prin El şi voi sunteţi zidiţi împreună, ca să fiţi un lăcaş al lui Dumnezeu, prin Duhul” (v. 19-22). Nimic nu este mai de preţ și mai apropiat de inima lui Dumnezeu decât biserica Lui. „Hristos a iubit Biserica şi S-a dat pe Sine pentru ea” (Efeseni 5:25). Cel mai mare interes al Său și punctul central al scopului Său veșnic este ca „să cunoască  … prin Biserică, înţelepciunea nespus de felurită a lui Dumnezeu” (Efeseni 3:10). Poate întrebi: „Cum pot deveni membru al bisericii lui Hristos?” E o familie, trebuie să te naști în ea. De aceea, Domnul Isus i-a spus lui Nicodim: „Trebuie să te naști din nou” (Ioan 3:7). Nu intri prin strângerea mâinii unui predicator, prin completarea unui formular de membru sau printr-o donație pentru fondul de construcție. Biblia spune: „primiţi-vă unii pe alţii, cum v-a primit şi pe voi Hristos” (Romani 15:7). Odată ce L-ai primit pe Hristos și El te-a primit pe tine, ești „înăuntru”. Poate nu ai un profil important şi nu eşti o personalitate în biserică, dar în ochii lui Dumnezeu ești un membru al familiei Lui, de bună credință, spălat prin sânge și „legat de cer”. Biblia spune: „Domnul adăuga în fiecare zi la numărul lor pe cei ce erau mântuiţi” (Faptele Apostolilor 2:47) și când El te adaugă și pe tine, nimeni de pe pământ nu te poate trage afară!