IUBESTE-TI BISERICA – DOMNUL ISUS O IUBESTE! (8)

„După ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi” (1 Petru 5:10)

     Au fost nevoie de șapte ani pentru a zidi Templul lui Solomon. În Scriptură, cifra șapte reprezintă desăvârșirea. Deci când vine vorba de „poziția” ta în Hristos, acum ești la fel de răscumpărat pe cât vei fi când vei ajunge în ceruri. Când Domnul Isus a strigat: „S-a isprăvit”, tot ce era nevoie pentru împăcarea ta cu Dumnezeu a fost făcut. Cuvântul „desăvârșit” înseamnă „a nu-i lipsi nimic”. Și când îți pui încrederea în Domnul Isus, așa te vede Dumnezeu. Când El te-a pus în Hristos, „ai totul deplin în El” (Coloseni 2:10). Poate spui: „Dar încă păcătuiesc”. Biblia spune: „Noi toţi privim … ca într-o oglindă, slava Domnului, şi suntem schimbaţi în acelaşi chip al Lui … prin Duhul Domnului” (2 Corinteni 3:18). Ai înțeles? Duhul Sfânt lucrează în fiecare zi în viața ta, modelându-te după chipul Domnului Isus. Planul suprem al lui Dumnezeu pentru viața ta este mai măreț decât poți tu înțelege. Iuda scrie: „Iar a Aceluia, care poate să vă păzească de orice cădere, şi să vă facă să vă înfăţişaţi fără prihană şi plini de bucurie înaintea slavei Sale … să fie slavă, măreţie” (Iuda 24-25). Să remarcăm cuvintele: „a Aceluia care poate”. Acesta e un lucru pe care îl face Hristos pentru tine, nu ceva ce faci tu pentru tine însuți! Și unul din instrumentele pe care le folosește El pentru a produce în tine perfecțiunea (maturitatea) este necazul. Petru scrie: „Dumnezeul oricărui har, care v-a chemat în Hristos Isus la slava Sa veşnică, după ce veţi suferi puţină vreme, vă va desăvârşi, vă va întări, vă va da putere şi vă va face neclintiţi”. S-ar putea ca procesul să dureze, dar vei ajunge acolo!