IZBÂNDA ÎN TERMENII LUI DUMNEZEU

„Să păziţi… cuvintele legământului acestuia, şi să le împliniţi, ca să izbutiţi în tot ce veţi face” (Deuteronomul 29:9)

     Doi prieteni discutau între ei, și la un moment dat unul a întrebat: „Știi care este secretul succesului?” Celălalt a răspuns: „Nu, care e?” Primul a zis: „Nu pot să ți-l spun!” Prietenul său l-a întrebat: „De ce?” Primul a răspuns: „Pentru că e secret!” Izbânda, așa cum o definește Dumnezeu, nu este un secret. El afirmă în repetate rânduri în Cuvântul Său că dorește ca noi să izbândim în viață. Dar așa cum noi suntem diferiți, și planul lui Dumnezeu de izbândă pentru fiecare dintre noi diferă. Izbânda înseamnă pur și simplu să descoperi voia lui Dumnezeu pentru viața ta și să o pui în practică. Gândește-te la televiziunea high definition (HDTV). Această tehnologie face posibilă o rezoluție superioară, pentru ca imaginea de pe ecran să fie cât se poate de asemănătoare cu viața reală. În industrie, aceasta poartă denumirea de „super claritate.” Fie că stai la o distanță de zece metri sau de doi metri, imaginea arată perfect clară – fără linii difuze, fără deformări, fără umbre. Cum ar arăta o viață de izbândă de tipul high definition? Pentru a descoperi acel nivel de claritate, trebuie să sapi în Cuvântul lui Dumnezeu și să descoperi care este părerea Sa despre izbândă. Deut. 29:9: „Să păziţi, deci, cuvintele legământului acestuia, şi să le împliniţi, ca să izbutiţi în tot ce veţi face”. Când Dumnezeu a creat omul, unul din primele lucruri pe care i le-a spus a fost: „Creşteţi, înmulţiţi-vă…” (Geneza 1:22) În cartea lui Iov, citim următoarele cuvinte: „Vechea ta propăşire va fi mică faţă de cea de mai tîrziu” (Iov 8:7). Însă izbânda dată de Dumnezeu vine cu o condiție, care nu este negociabilă: Dumnezeu te va binecuvânta – pentru a te face o binecuvântare pentru alții!