JOCUL ACUZĂRII (2)

„Femeia pe care mi-ai dat-o ca să fie lângă mine, ea mi-a dat din pom şi am mâncat” (Geneza 3:12)

     Învinovățirea a fost ceva firesc pentru Adam și Eva, părinţii rasei umane. La urma urmelor, cine putea să-i critice? Dumnezeu! Vina lor a fost rezultatul felului în care i-a schimbat păcatul. Relația lor cu ei înșiși, unul cu celălalt și chiar cu Dumnezeu s-a schimbat radical prin iresponsabilitatea lor. Și de vreme ce Dumnezeu nu poate face nimic pentru oameni care nu-și asumă responsabilitatea pentru deciziile lor, El   i-a alungat din Paradis. Ce preț au plătit! Iată două motive bune pentru care poți renunța la jocul acuzării: 1) Te face să fii victimă. Când faci pe altcineva responsabil pentru circumstanțele în care te găsești, pui în mâna lor puterea de a schimba lucrurile. Asta înseamnă că nimic nu se va schimba dacă ei nu se hotărăsc să schimbe ceva. Faci pe altcineva stăpân pe soarta ta. Doar când accepți responsabilitatea personală poți avea puterea de a schimba circumstanțele în care te găsești. 2) Te face nefericit. Poate spui: „Dar m-au rănit”. Da, numai că prin resentimentul pe care-l cultivi te rănești singur la nesfârșit. Biblia spune: „Urmăriţi pacea cu toţi şi sfinţirea, fără care nimeni nu va vedea pe Domnul. Luaţi seama bine ca nimeni să nu se abată de la harul lui Dumnezeu, pentru ca nu cumva să dea lăstari vreo rădăcină de amărăciune, să vă aducă tulburare, şi mulţi să fie întinaţi de ea” (Evrei 12:14-15). Fără să-ți dai seama, întreaga perspectivă ți se distorsionează. „Vegheaţi să nu fie între voi nimeni curvar sau lumesc ca Esau, care pentru o mâncare şi-a vândut dreptul de întâi-născut. Ştiţi că mai pe urmă, când a vrut să capete binecuvântarea n-a fost primit; pentru că, cu toate că o cerea cu lacrămi, n-a putut s-o schimbe” (Evrei 12:16-17). Iartă, revino-ţi și ieși din jocul acuzării!