LEGEA LOCAȚIEI

„Domnul Dumnezeu a luat pe om şi l-a aşezat în grădina Edenului, ca s-o lucreze” (Geneza 2:15)

     Dumnezeu a creat grădina Edenului, l-a așezat în ea pe Adam și i-a zis „s-o lucreze.” Dumnezeu le-a zis primilor oameni: „Creşteţi, înmulţiţi-vă…” (Geneza 1:22). Cu alte cuvinte: „Fiți oameni de succes!” Dar să remarcăm faptul că există o succesiune clară și precisă a evenimentelor. În primul rând: Dumnezeu îți pregătește un loc. În al doilea rând: El te așază pe tine acolo. În al treilea rând: El îți spune să-l „lucrezi.” În al patrulea rând, El spune: „Vreau să prosperi.” Aceasta se numește „legea locației”: Te dezvolți numai în locul căruia îi aparții, făcând numai lucrul pe care Dumnezeu te-a chemat să-l faci și pentru care te-a echipat. Și va trebui să lucrezi la asta, deci nu te aștepta să fie ceva rapid și simplu. Legea locației este evidentă de-a lungul Scripturii. După întâlnirea lui Iacov cu Dumnezeu, viața lui s-a schimbat. Biblia spune: „Iacov a pus locului aceluia numele Peniel (Faţa lui Dumnezeu) „căci” a zis el „am văzut pe Dumnezeu faţă în faţă şi totuşi am scăpat cu viaţă.” (Geneza 32:30). Acesta este momentul în care Dumnezeu i-a schimbat numele din Iacov, care înseamnă „înșelător,” în Israel, care înseamnă „Cel ce luptă cu Dumnezeu”. Dumnezeu i-a vorbit lui Ilie în mijlocul foametei și i-a spus: „Scoală-te, du-te la Sarepta… Iată că am poruncit acolo unei femei văduve să te hrănească.” (1 Împărați 17:9). Edenul a fost locul rodirii. Peniel a fost locul schimbării radicale. Sarepta a fost locul resurselor divine. Întrebare: Crezi că ești în locul în care dorește Dumnezeu să fii? Dacă nu ești sigur, vorbește cu El și ascultă de cuvântul Său: „Eu, Domnul, Dumnezeul tău, te învăţ ce este de folos, şi te călăuzesc pe calea pe care trebuie să mergi!” (Isaia 48:17).