LIDERII SE FAC, NU SE NASC!

„Cine sunt eu, ca să mă duc?” (Exod 3:11)

     Oare de ce Dumnezeu cheamă și se folosește de oameni… care nu se simt pregătiți? Un răspuns ar fi: ca să depindem mai mult de El decât de noi înșine! Când Dumnezeu l-a chemat pe Moise, acesta a întrebat: „Cine sunt eu, ca să mă duc?” Când l-a chemat pe Ghedeon, el a răspuns: „eu sunt cel mai mic din casa tatălui meu” (Judecători 6:15). Când l-a chemat pe Solomon, el a zis: „eu nu sunt decât un tânăr, nu sunt încercat” (1 Împărați 3:7). Când l-a chemat pe Ieremia, el a răspuns: „eu nu ştiu să vorbesc” (Ieremia 1:6). Și cu toate astea, toți aceștia au devenit instrumente puternice în mâna lui Dumnezeu! Cum?! Supunându-se chemării lui Dumnezeu, învățând din propriile greșeli, devenind mai înțelepți și luând putere de la Dumnezeu în fiecare zi. Așadar, fie că sarcina pe care ți-a încredințat-o Dumnezeu în viață este mare sau mică, tu poți crește! Winston Churchill nu a fost eminent în domeniul academic și a avut mai multe tentative până când a trecut examenul pentru Colegiul Militar Regal Sandhurst. Dar a perseverat… și a devenit conducătorul Marii Britanii în vremea celui de-al doilea război mondial… și mulți îl consideră una dintre cele mai de seamă personalități din istoria Marii Britanii! Omul de stat grec Demostene a avut dificultăți de vorbire atât de mari când era copil, încât îi era rușine să vorbească în fața unui grup. Însă a petrecut nenumărate ore pe malul mării exersând neobosit pentru a-și depăși problema – și, prin urmare, a devenit unul dintre cei mai celebri oratori ai tuturor timpurilor. Poate că nici tu nu ai o aptitudine înnăscută să devii lider, dar la chemarea și sub călăuzirea lui Dumnezeu te poți dezvolta și poți ajunge unul. De ce? Pentru că, deși ești limitat, Dumnezeul care locuiește în tine este Atotputernic!