LUCRARE ÎN UNITATE

„Voi sunteţi trupul lui Hristos, şi fiecare în parte mădularele lui” (1 Corinteni 12:27)

     Niciunul dintre noi nu poate face individual ce putem face în mod colectiv. Apostolul Pavel scrie: „Voi sunteţi trupul lui Hristos (biserica), şi fiecare în parte mădularele lui”. Însă ce ne facem că trupul Lui Hristos a căpătat reputația unui organism care nu se comportă/funcționează corect?! Cerebralii nu-i iau în seamă pe sentimentali (studioșii îi desconsideră pe închinători). Mâinile critică genunchii (oamenii de acțiune îi critică pe oamenii rugăciunii). Ochii refuză să devină parteneri ai picioarelor (gânditorii vizionari nu vor să lucreze cu lucrătorii stabili). De aceea, apostolul Pavel scrie: „Ochiul nu poate zice mânii: „N-am trebuinţă de tine”; nici capul nu poate zice picioarelor: „N-am trebuinţă de voi” (v. 21). Mega-bisericile au nevoie de bisericile mai mici. Liberalii au nevoie de conservatori. Pastorul are nevoie de misionari. Cooperarea este mai mult decât o idee bună – e o poruncă biblică. „Căutaţi să păstraţi unirea Duhului, prin legătura păcii.” (Efeseni 4:3) Când lucrăm împreună în unitate, Biblia spune că „Domnul dă binecuvântarea” peste noi (vezi Psalmul 133:1-3). Noi nu am fost chemați să ne comparăm unii cu alții, să concurăm, să ne plângem sau să ne criticăm. Nu, am fost chemați să ne completăm unii pe alții! Domnul Isus a spus: „Dacă doi dintre voi se învoiesc pe pământ să ceară un lucru oarecare, le va fi dat de Tatăl Meu care este în ceruri. Căci acolo unde sunt doi sau trei adunaţi în Numele Meu, sunt şi Eu în mijlocul lor” (Matei 18:19-20). Ce promisiune uimitoare! Când trăim în unitate, Domnul Isus observă, Se arată, ne ascultă… și răspunde rugăciunilor noastre!