LUCRAREA LĂUNTRICĂ A DUHULUI SFÂNT (1)

„El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac”. (Ioan 14:16)

     Mai ții minte vremurile în care luai cina fără telefon mobil, fără mesaje vocale și fără supraîncărcarea creierului? Când prietenii și familia se bucurau unii de alții, fără să fie întrerupți de tehnologie? Suntem o generație care pierdem arta comunicării și a intimității – și lucrul acesta își pune amprenta asupra timpului pe care-L petrecem cu Dumnezeu! Deși Domnul Isus a trăit cu mult înainte de epoca înaltei tehnologii, El era solicitat mereu; mulțimile Îl urmau la orice oră din zi și din noapte. Cu toate acestea, Sfânta Scriptură ne spune: „A doua zi dimineaţa, pe când era încă întuneric de tot, Isus S-a sculat, a ieşit, şi S-a dus într-un loc pustiu. Şi Se ruga acolo” (Marcu 1:35). Domnul Isus Și-a făcut timp să fie singur cu Tatăl Său. Este nevoie de disciplină spirituală pentru a elimina zgomotul și agitația vieții, și pentru a putea tăcea și asculta ce are Dumnezeu să-ți spună. Iar dacă exersezi lucrul acesta, descoperi o profunzime și o părtășie cu Dumnezeu care îți liniștește inima. Investește câteva minute și citește Ioan capitolele 14-16 și lasă ca duhul tău să absoarbă mesajul Domnului Isus. Să remarcăm faptul că El dorește ca ucenicii Săi să aibă pace, și îi mângâie asigurându-i că nu-i va lăsa niciodată singuri. Acestea sunt binecuvântări pe care dorește să ți le împărtășească și ție, printr-o lucrare lăuntrică. Așadar, cum poți găsi această pace și această mângâiere? Duhul Sfânt care locuiește în tine face această lucrare lăuntrică. Domnul Isus le-a spus ucenicilor: „Eu voi ruga pe Tatăl, şi El vă va da un alt Mângâietor, care să rămână cu voi în veac.” Probabil aceasta este cea mai profundă și benefică taină a creștinismului, anume că Duhul Sfânt locuiește în orice credincios, și este dispus și disponibil să ne ofere tot ce ne trebuie pentru a face față dificultăților vieții. Mângâietorul a fost promis de Fiul, trimis de Tatăl și astăzi El este al nostru prin credință. Îmbrățișează-L, încrede-te în puterea Sa, experimentează pacea Sa și urmează călăuzirea Sa care nu dă greș niciodată!