LUCRAȚI PENTRU UNITATE!

„Primiţi bine pe cel slab în credinţă” (Romani 14:1)

     În timpul secolului întâi, oameni din diferite culturi, limbi, religii și obiceiuri, erau atrași de orașe precum Roma. Prin urmare, misiunea Bisericii primare de a „face ucenici din toate neamurile” a dus la conflicte și confuzie. De exemplu, unii credincioși continuau să respecte ziua a șaptea de Sabat, în timp ce alții fie nu mâncau deloc carne, fie  nu mâncau anumite feluri de carne… Acesta este motivul pentru care Apostolul Pavel a scris: „Primiţi bine pe cel slab în credinţă, şi nu vă apucaţi la vorbă asupra părerilor îndoielnice.” Să remarcăm faptul că Pavel nu ne-a spus doar să-i tolerăm sau să-i suportăm, ci să-i „primim bine”, să le urăm bun venit, să-i acceptăm, să-i recunoaștem și să avem îngăduință față de cei care nu ne sunt copii fidele. Chiar dacă problemele cu care ne confruntăm astăzi sunt diferite de cele ale Bisericii primare, e ușor să cazi în latura dezbinării și a spiritului de judecată. Dar nu uita: „fiecare din noi are să dea socoteală despre sine însuşi lui Dumnezeu. Să nu ne mai judecăm, deci, unii pe alţii. Ci… să nu faceţi nimic, care să fie pentru fratele vostru o piatră de poticnire” (Romani 14:12-13). Când apar diferențe legitime privitoare la chestiuni fundamentale, și când nu există cale de negociere, comportă-te asemenea lui Hristos: fără să apelezi la certuri ori la critică, și fără să-i desconsideri pe oameni. Scopul lui Satan este să ne facă să despicăm firul în patru, timp în care Împărăția lui Dumnezeu are de suferit. În schimb, „iubiţi-vă unii pe alţii cu o dragoste frăţească. În cinste, fiecare să dea întâietate altuia” (Romani 12:10). Învață să-ți respecți aproapele nu pentru ceea ce este, ci pentru Persoana căreia Îi aparține! Apostolul Pavel a scris: „Dumnezeul răbdării şi al mângâierii să vă facă să aveţi aceleaşi simțăminte unii faţă de alţii… pentru ca toţi împreună, cu o inimă şi cu o gură, să slăviţi pe Dumnezeu…” (Romani 15:5-6).