LUCREAZĂ PENTRU DUMNEZEU – DUPĂ VOIA LUI

„Am fost zidiți în Hristos Isus pentru faptele bune” (Efeseni 2:10)

     Dumnezeu a avut un plan pentru viața ta înainte de a te naște. De bună seamă că de aceea te-a adus în lumea aceasta. A fi pur și simplu „ocupat” nu a fost intenția sa. El dorește să te vadă făcând faptele „pe care le-a pregătit Dumnezeu mai dinainte ca să umblăm în ele”. Că te alături unei cauze demne și îți dai toate silințele este un fapt lăudabil, dar poți ajunge ca un dop pătrat într-o gaură rotundă, irosindu-ți timpul și energia fără a atinge scopul pe care l-a avut Dumnezeu în minte după măsura ta. El dorește să fii condus de un scop, nu de o lucrare! Așadar: 1) Cere-I să-ți descopere voia Lui pentru tine. „Dumnezeu este Acela care lucrează în voi, și vă dă, după plăcerea Lui, și voința și înfăptuirea” (Filipeni 2:13). De fapt, Dumnezeu va crea dorințe în tine care te vor călăuzi spre împlinirea scopului Său. Nu e noroc sau super spiritualitate, ci Dumnezeu care stă la cârmă, conducându-ți barca. 2) Așteaptă-te să faci mai mult decât ești capabil. O activitate condusă de propria persoană este o activitate limitată de propria persoană. O activitate condusă de Dumnezeu este o activitate nelimitată. Dumnezeu nu ne cheamă niciodată să facem ceea ce putem; El ne cheamă să facem ce poate El! „[El] prin puterea care lucrează în noi, poate să facă nespus mai mult decât cerem sau gândim noi” (Efeseni 3:20). Ascultă, acționează după indicațiile Lui și toate lucrurile vor deveni posibile pentru tine. 3) Când lucrul te solicită prea tare, bazează-te pe puterea Lui care locuiește în tine. Pavel spune: „Pot totul în Hristos care mă întărește”. Câtă putere divină este necesară pentru sarcina ta? „Toată puterea Lui”. Uimitor! și ea îți este la îndemână astăzi.